Gaukite profesionalias FINANSŲ DIREKTORIAUS paslaugas būtent tada, kai jų reikia

Augantis verslas dažnai pasiekia tokį lygį, kai vadovybei prireikia profesionalaus finansininko paslaugų, tačiau įdarbinti finansų direktorių yra per daug brangu. FINDIR Finansų direktorius atsakys į šiuos ir daugelį kitų finansinių klausimų:

STRATEGINIS PLANAVIMAS

Kuris investicinis projektas duos didžiausią grąžą? Kurį mažiausiai kainuojantį finansavimo būdą pasirinkti? Kaip turi būti padalintas uždirbtas pelnas - išmokėti dividendai ar investuota į įmonės plėtrą? 

BIUDŽETŲ SUDARYMAS IR KONTROLĖ 

Koks turi būti biudžetas norint pasiekti įmonės tikslus? Ar įmonės rezultatai atitinka patvirtintą biudžetą? Kokie yra nukrypimai nuo biudžeto? Kas šiuos nukrypimus lemia?

PINIGŲ SRAUTŲ PLANAVIMAS IR PROGNOZĖS

Kiek pinigų įmonė turės tam tikru metu? Kas įtakoja pinigų srautą? Kokios priežastys lemia įmonės turimą pinigų kiekį? Kur geriausia investuoti pinigų perteklių? 

PELNINGUMO ANALIZĖ

Kokia yra įmonės investicijų grąža (ROCE) ir pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT)? Kokia produktų grupė yra pelningiausia? Kas lemia paslaugų pelningumą?  

BALANSO ANALIZĖ

Per kiek laiko pirkėjai apmoka sąskaitas? Per kiek laiko yra parduodamos prekės? Koks įmonės likvidumo rodiklis? Ar įmonės turimos paskolos nėra per didelės? 

 

ATITIKIMO REIKALAVIMAMS UŽTIKRINIMAS

Kokia įmonės apskaitos politika? Ar ji atitinka apskaitos standartus? Ar įmonėje yra kontrolės sistema padedanti valdyti finansinę riziką?