Ar jau planuojate įmonės šventinius renginius ir pirkinius?

FINDIR primena, į ką reikia atsižvelgti ruošiantis Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų šventėms. 

Dovanos darbuotojams

Dovanos, pvz. dovanų kuponai, saldainiai, suvenyrai ir panašiai, įteiktos darbuotojams bus laikomos jų pajamomis natūra ir apmokestinamos kaip darbo užmokestis - GPM ir VSD įmokomis.

Tokiu pačiu principu yra apmokestinamos dovanos įteiktos ir darbuotojų šeimos nariams.

Prizai darbuotojams

Darbuotojams įteikti prizai laikomi pajamomis natūra, tačiau neapmokestinami, jeigu per metus darbuotojui įteiktų prizų vertė neviršija 200 Eur.

Tačiau prizai, kitaip nei dovanos, gali būti įteikti tik laimėtojams. Šiuo atveju įmonė turi organizuoti konkursą, nustatyti konkurso taisykles, vertinimo kriterijus ir komisiją ir tik konkurso būdu išrinkti laimėtojus. Taigi konkurso "laimėtojais" negali būti visi įmonės darbuotojai

Renginys darbuotojams

Jei rengiate šventę savo darbuotojams, visas išlaidas reikia skirstyti į dvi dalis:

- išlaidos, kurias galima priskirti konkrečiam asmeniui (pvz. bilietas į renginį, kelionės ar nakvynės išlaidos) yra darbuotojo pajamos natūra ir bus apmokestintos GPM ir VSD įmokomis.

- išlaidos darbuotojams ir jų šeimos nariams, kai neįmanoma nustatytikonkrečių asmenų gautos individualios naudos (pvz. vaišės, gėrimai), nėra pajamos natūra ir GPM bei VSD įmokomis neapmokestinamos.

Dovanos partneriams

Jeigu įteikta dovana verslo partneriui neviršija 100 Eur, GPM mokėti nuo jos nereikės. Tačiau, jei įteikta dovana neatitinka reprezentacinės dovanos apibrėžimo, teks nuo jos vertės sumokėti pelno mokestį.

Reprezentacinės dovanos

Reprezentacinės dovanos yra daiktai, reprezentuojantys įmonę ar šalį (pvz. suvenyrai su įmonės simbolika, knyga apie Lietuvą ir pan.), taip pat smulkios verslo dovanos (kanceliarinės prekės, gėlių puokštės ir pan.). Jų  vertė negali viršyti 75 Eur.

Reprezentacinėmis dovanomis negali būti butai, automobiliai, buitinė technika, kompiuterinė technika, laisvalaikio ir sporto inventorius, taip pat alkoholiniai gėrimai, baldai, drabužiai, avalynė ir kitos prekės, kurios paprastai nėra laikomos suvenyrais.

Reprezentacinis renginys partneriams

Jei švenčių proga norite pakviesti verslo partnerius į reprezentacinį renginį, būtina pagrįsti tokio renginio reprezentacinį pobūdį, pademonstruoti, kad susitikimo su verslo partneriais vienintelis ar pagrindinis tikslas nėra pramogos ir linksmybės.

Tokiu atveju reiktų turėti renginio programą, kuri galėtų patvirtinti, kad buvo organizuojami įmonės veiklos, prekių, galimybių plėtoti naujus ir esamus verslo ryšius pristatymas ar pan. Susitikimų metu pasirašytos sutartys ar ketinimų susitarimai galėtų būti įrodymai, patvirtinantys pagrindinį renginio tikslą - reprezentaciją.

Taigi organizuojant reprezentacinį renginį labai svarbu tinkamai paruošti reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktą ir turėti įrodymus, jog renginyje dalyvavo ne tik įmonės darbuotojai.

Dovanų kuponai

Perkant dovanų kuponus reikia atkreipti dėmesį įkelis svarbius dalykus: kokia kupono vertė, ką už jį galima įsigyti ir kam jis bus padovanotas. Kuponai padovanoti darbuotojams ar jų šeimos nariams bus pripažinti pajamomis natūra ir apmokestinti.

Kuponai įteikti partneriams, kurių vertė iki 100 Eur, apmokestinti nebus. Tačiau kuponai, už kuriuos galima įsigyti anksčiau minėtų ne reprezentacinių daiktų, negalės būti pripažinti kaip reprezentacinė dovana ir nuo jo vertės teks sumokėti pelno mokestį.  

Smagių renginių ir gražių pirkinių!