Ar žiūrėdami į įmonės finansines ataskaitas dažnai pagalvojate, kad jose per daug skaičių ir per mažai aiškumo? Taip yra buvę ir mums, kol neišmokome suprasti ir analizuoti ataskaitose pateiktų duomenų.

Finansiniai rodikliai

Įmonių finansinės ataskaitos yra naudojamos priimant finansinius sprendimus, todėl jas suprasti turi mokėti kiekvienas vadovas, akcininkas, investuotojas. Paprasčiausias būdas pradėti ataskaitų analizę yra išmokti keletą pagrindinių rodiklių. Šie rodikliai padės suprasti, kokia yra įmonės padėtis ir kiek pelninga jos veikla.

Rodikliai tampa suprantami, kai juos gali su kažkuo palyginti. Yra trys pagrindiniai rodiklių palyginimo būdai:

-          Rodiklių pokytis kelių metų bėgyje padeda suprasti įmonės rezultatų tendencijas ir pokyčius.

-          Palyginimas su panašiomis įmonėmis ar konkurentais tuo pačiu periodu suteikia daug informacijos apie pačios įmonės ar jos konkurentų stipriąsias ir silpnąsias puses.

-          Palyginimas su konkrečios rinkos vidurkiu, jei tokius įmanoma gauti.

Finansiniai rodikliai yra skirstomi į kelias pagrindines grupes:

-          Pelningumo rodikliai;

-          Efektyvumo rodikliai;

-          Likvidumo rodikliai;

-          Finansavimo rodikliai.

Kiekvieną iš šių grupių aptarsime plačiau.

Pelningumo rodikliai

Pelningumo rodikliai parodo įmonės finansinės veiklos rezultatyvumą ir jos sugebėjimą uždirbti iš turimo kapitalo.

ROCE (angl. Return On Capital Employed) – rodiklis, parodantis santykį tarp investuoto kapitalo ir gauto pelno. Apskaičiuojamas: Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius / akcinis kapitalas + rezervai + ilgalaikės paskolos * 100%. Pavyzdžiui, jei į įmonę investavote 10.000 Eur ir po metų uždirbote 1.500 Eur, jūsų ROCE rodiklis bus 15%.

ROSC (angl. Return On Shareholder Capital) – nurodo, kokią investicinę grąžą gavo ne visi investuotojai, o tik įmonės akcininkai. Apskaičiuojamas: Pelnas prieš mokesčius / akcinis kapitalas ir rezervai*100%.

Šių dviejų rodiklių dydį įtakoja du dalykai – tai prekių arba paslaugų pardavimo pelningumas ir turto apyvartumas.

Pelningumas -  dažniausiai apskaičiuojamas kaip uždirbto pelno ir visų pardavimų santykis. Jis nurodo, koks pelnas uždirbamas nuo visų pardavimų. Apskaičiuojamas: Pelnas / Pardavimai*100%. Pelningumo rodikliai būna kelių tipų, priklausomai nuo pasirinkto pelno.

Tai gali būti:

1.      Bendrasis pelningumas, skaičiuojamas: (Pardavimai – Savikaina)/Pardavimai*100%.

2.      Grynasis pelningumas, skaičiuojamas: Pelnas po mokesčių/Pardavimai*100%.

Šie rodikliai gali būti labai skirtingi, todėl juos lyginant, svarbu pasirinkti tuos pačius pelningumo rodiklius. Bendrasis pelningumas yra naudingas lyginant įmonės ir konkurentų arba rinkos vidurkio rodiklius. Taip pat naudinga palyginti bendro pelningumo ir grynojo pelningumo rodiklius tarpusavyje. Pavyzdžiui, jei bendrasis pelningumas yra 20%, o  grynasis pelningumas tik 5%, tai rodo jog įmonė patiria dideles fiksuotas (pardavimų, administracijos ar pan.) sąnaudas.

Turto apyvartumas dar vadinamas įmonės efektyvumo rodikliu. Jis rodo, kiek įmonė pajėgi uždirbti pajamų su turimu turtu. Apskaičiuojamas: Pardavimai/Turtas. Didesnis rodiklis parodo didesnį įmonės efektyvumą. Tačiau šis rodiklis labai skiriasi atskirose rinkose, pavyzdžiui, energijos gamybos ir konsultacijų verslo rodikliai nėra palyginami dėl skirtingos šių įmonių veiklos specifikos.

Metinis pardavimų augimas parodo įmonės pardavimų tendenciją ir apskaičiuojamas palyginant dviejų laikotarpių pardavimus. Pavyzdžiui, jei praėjusių metų pardavimai sudarė 500.000 Eur, o šių metų pardavimai lygūs 600.000 Eur, tai rodo metinį 20% augimą.

Daugiau apie finansinius rodiklius ir jų tarpusavio ryšį skaitykite vėlesniuose mūsų blogo įrašuose.