Informacija aktuali iki 2017 birželio 30 d.

2017 m. liepos 1 dieną įsigaliojus naujam Darbo kodeksui ir nuo 2018 m. liepos 1 dienos įsigaliojus naujai Dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų tvarkai, atsirado pokyčių skaičiuojant, apmokestinant ir deklaruojant dienpinigius. Apie tai skaitykite atnaujintame įraše "Dienpinigiai ir komandiruotės nuo 2018 m. liepos 1 d.".

Dienpinigiai yra mokami darbuotojui jam išvykus į komandiruotę. Kad išmokami dienpinigiai nebūtų apmokestinami, įmonė turi įvykdyti šias sąlygas:

Ar galima nemokėti dienpinigių?

Dienpinigių nemokėti galima tik tuomet, kai komandiruotė yra Lietuvoje, ji trunka vieną dieną ir jeigu tai numatyta įmonės kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse. Tačiau praktiškai, jei įmonė nemoka arba moka mažesnius dienpinigius VMI tokios įmonės nubausti neturi galimybių. Blogiausia, kas gali nutikti dienpinigių nemokančiam darbdaviui - tai darbo ginčas, kurio metu darbuotojas prisiteistų jam neišmokėtus dienpinigius.

Ar galima mokėti mažesnius dienpinigius?

Užsienio komandiruočių dienpinigių normos yra patvirtintos LR Finansų ministro įsakymu. Dėl dienpinigių mažinimo darbdavys turėtų susitarti su darbuotojais kolektyvinėje sutartyje, o jei jos nėra, tartis su kiekvienu darbuotoju atskirai. Tokiu atveju dienpinigių sumą galima sumažinti iki 50 proc. Be darbuotojo sutikimo mokėti mažesnius dienpinigius darbdavys gali tik tuo atveju, jei turi įrodymų, kad darbuotojui už tą patį laikotarpį moka dienpinigius kitas asmuo, pavyzdžiui kitas darbdavys, siunčiantis darbuotoją į tą pačią šalį. 

Kiek dienpinigių mokėti įmonės direktoriui?

Į komandiruotę užsienyje išvykusiam įmonės vadovui galima mokėti du kartus didesnę dienpinigių sumą nei kitiems įmonės darbuotojams. Tačiau, jei komandiruotė vyksta Lietuvoje, dienpinigių suma vadovui negali būti padidinta. 

Kokį darbo užmokestį turi gauti darbuotojas, kad jo dienpinigiai nebūtų apmokestinti?

GPM ir Sodros įmokomis gali būti neapmokestinama visa pagal normas apskaičiuota užsienio dienpinigių suma, jeigu darbuotojo atlyginimas nustatytas darbo sutartyje yra didesnis nei MMA (Minimalus Mėnesio Atlyginimas) padaugintas iš 1,3 koeficiento. Nuo 2016 m. liepos 1 d. MMA yra 380 Eur, taigi atlyginimas turi būti 494 Eur arba didesnis. Jeigu darbuotojui mokamas valandinis atlyginimas, tai darbo sutartyje turi būti nustatytas 3,02 Eur/val. arba didesnis atyginimas. 

Dienpinigių deklaravimas

Nuo 2016 metų įmonės privalės deklaruoti darbuotojams išmokėtus GPM neapmokestinamus dienpinigius, kompensacijas už kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbuotojams įteiktus GPM neapmokestinamus prizus.Taigi jei anksčiau VMI nieko nežinojo apie darbuotojams išmokamus neapmokestinamus dienpinigius, 2017 metų pradžioje, jie jau turės duomenis ne tik apie darbuotojo gautą atlyginimą, bet ir apie dienpinigių išmokas. 

Komandiruotės įsakymas

Norint komandiruotės išlaidas pripažinti leidžiamais atskaitymais, būtina komandiruotę įforminti įmonės vadovo įsakymu. Komandiruotės įsakyme turi būti nurodyta privaloma informacija:

  • Trukmė - nurodoma intervale "nuo... iki..." Diena "nuo" yra pirmoji komandiruotės diena, o diena "iki" - paskutinioji;
  • Vieta - ji turi būti nurodyta tiksliai, geriausia valstybė ir miestas (miestai);
  • Tikslas - jis turi būti konkretus, nurodantis kokį darbą ar pavedimą atliks darbuotojas ar kels kvalifikaciją, kuri būtina jo einamoms pareigoms ar darbui įmonėje atlikti.
  • Išlaidos - išvardijamos numatomos apmokėti išlaidų rūšys: dienpinigių, gyvenamojo ploto nuomos, transporto, kuro, ryšių ir pan.

Svarbu tai, kad dažniausiai komandiruotę pagrindžia ne pats įsakymas, bet kiti dokumentai ir konkrečios faktinės aplinkybės: su užsakovais pasirašytos sutartys, susitikimų su verslo partneriais protokolai, darbotvarkės, įskaitant ir susirašinėjimą derinant susitikimų laiką, vietą, taip pat komandiruotės ataskaitos, automobilių kelionių lapai ir kiti dokumentai.

Spauskite ir atsisiųskite FINDIR paruoštą komandiruočių ir dienpinigių atmintinę.