Kaip ir kasmet sutikę Naujuosius metus, sulaukiame ir įstatymų ir kitų norminių aktų pakeitimų. Ką kitaip skaičiuosime ar darysime nuo 2017 metų?

1. Darbo kodeksas įsigalios ne nuo sausio, tačiau nuo 2017 m. liepos 1 dienos. Seimo nariai žada priimtą kodeksą tobulinti pavasario sesijos metu, taigi, kokį kodeksą taikysime po pusmečio, dar nėra aišku.  Apie šiuo metu priimto, bet dar neįsigaliojusio naujojo Darbo kodekso naujoves rašėme ankstesniuose savo įrašuose.

2. Pradeda galioti naujas Sodros įstatymas. Apie pagrindinius su šiuo įstatymu susijusius pokyčius skaitykite šiame įraše.

3. Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) yra didinamas mažai uždirbantiems darbuotojams ir asmenims, turintiems mažesnį darbingumo lygį. Pagrindinis NPD yra didinamas nuo 200 Eur iki 310 Eur. Asmenims, kurių darbingumo lygis yra 0-25 proc. NPD didinamas nuo 270 Eur iki 380 Eur, o darbuotojams, kurių darbingumas yra 30-55 proc. NPD didėja nuo 210 Eur iki 320 Eur.

4. Papildomas NPD (PNPD) tėvams, auginantiems vaikus, didinamas nuo 120 Eur iki 200 Eur už kiekvieną vaiką. Tai reiškia, jog kiekviena šeima už kiekvieną vaiką kas mėnesį papildomai gaus po 12 Eurų.

5. Apribota GPM lengvata taikoma gyvybės draudimo ir III pakopos pensijų fondų įmokoms. Lengvata nebetaikoma nuo įmokų, kurios per metus viršija 2000 Eurų. Šis pakeitimas taikomas nuo 2017 m. sausio 1 dienos ir galios iki 2017 metų sudarytoms sutartims. Tačiau įmokos padarytos 2016 metais bus apmokestinamas pagal 2016 metais galiojusią tvarką.

6. Valdybos ir stebėtojų tarybos nariai, gaunantys tantjemas ar panašias išmokas, nuo jų turės mokėti Sodros įmokas.

7. Nuo sausio 1 dienos įsigalioja nauja Sodros įstatymo redakcija, kurioje išplečiamas viešais laikomų duomenų sąrašas. Nuo šiol viešai bus skelbiamas vidurkis darbo užmokesčio, kuris sumokamas daugiau kaip 3 darbuotojus turinčiose įmonėse ir organizacijose. Tai reiškia, kad bet kas galės pasitikrinti kokį atlyginimą moka kiekviena šalies įmonė ar įstaiga, turinti bent keturis darbuotojus.

8. Gyventojams išmokėtų dividendų nebereikės papildomai apmokestinti pelno mokesčiu, jeigu įmonė taikė investicinio projekto lengvatą ar gavo neapmokestinamųjų vertybinių popierių pardavimo pajamų. Todėl nuo šiol gyventojams išmokėti dividendai bus apmokestinami tik 15 proc. GPM, nesvarbu, kada pelnas buvo uždirbtas. Taip pat mažos įmonės, kurios taiko lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą, galės naudotis investicinio projekto lengvata, nebijodamos prarasti ir sumokėti daugiau nei sutaupė.

9. Nuo 2017 metų keičiasi įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka. Nuo šiol šias įmokas reikės mokėti ne į VMI, tačiau į Sodros surenkamąją sąskaitą kiekvieną mėnesį.

10. Keičiasi pelno mokesčio ir avansinio pelno mokesčio mokėjimo terminai ir avansinio pelno mokesčio skaičiavimo tvarka. Pelno mokesčio deklaracija už 2016 metus turi būti pateikta ir PM sumokėtas iki birželio 15 dienos. Apskaičiuojant avansinį PM pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, deklaracija už pirmus šešis mėnesius turi būti pateikta iki kovo 15 dienos, o už antrą pusmetį – iki rugsėjo 15 dienos. Avansinis pelno mokestis yra mokamas iki kovo 15 d., birželio 15 d., rugsėjo 15 d. ir gruodžio 15 d.

11. Nuo sausio pabrango verslo liudijimai, kurie suteikia teisę teikti paslaugas neribojant veiklos teritorijos, jų kaina padidėjo iki 684 Eurų.

12. Nuo sausio nebėra taikomas pereinamasis laikotarpis, per kurį VMI netaikė baudų ir delspinigių už netyčines klaidas ir vėlavimus teikiant važtaraščių ir sąskaitų duomenis per i.VAZ ir i.SAF sistemas.

13. Nuo 2016 metais gautų pajamų Lietuvos gyventojų sumokėto GPM dalį bus galima skirti kaip paramą meno kūrėjams. Paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, turintys meno kūrėjo statusą. Jiems bus galima skirti iki 2 proc. sumokėto GPM. Meno kūrėjai, įregistruoti paramos gavėjais, privalės atskirai tvarkyti gaunamos ir panaudotos paramos apskaitą ir teikti VMI metinę ataskaitą.

14. Nuo sausio 1 dienos nedarbo išmokos apmokestinamos 15 proc. GPM.

15. Nuo 2017 metų pavasario didės alkoholio akcizai: stipriems gėrimams jie padidės 23 proc., vynui ir alui – 112 proc. Po akcizų padidinimo, alaus butelis pabrangs maždaug 13 centų, vyno butelis – apie 25 centus, o degtinės ir kitų stipresnių gėrimų – nuo 0,5 iki 1 Euro.

16. Žemės mokestis bus skaičiuojamas nuo visos mokestinės vertės. Taigi nuo šių metų mokestis gali išaugti, tačiau tai paskutinis su šia pertvarka susijęs padidėjimas. Žemės mokesčio dydis yra apskaičiuojamas taikant savivaldybių tarybų patvirtintus žemės mokesčio tarifus ir lengvatas.

17. Įsigalioja naujas Administracinių teisės nusižengimų kodeksas, kuris bus taikomas vietoj Administracinių teisės pažeidimų kodekso. Naujame kodekse panaikinta arešto bausmė, o maksimali bauda padidėja nuo 289 Eur iki 6000 Eurų. Tam tikri pakeitimai susiję ir su atsakomybe už finansų valdymą ir verslo teisę. Už mokesčių slėpimą, kuris neviršija 10 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (dabar apie 377 Eur) bus taikoma administracinė, o ne baudžiamoji atsakomybė. Šiame kodekse numatytos baudos už sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros dokumentavimo tvarkos pažeidimus. Už pirmą nusižengimą skiriama 1400 – 4300 Eur. bauda, o už antrą – 2900 – 5800 Eur. bauda.

18. Nuo 2017 m. prekių be PVM ir akcizų bus galima įsigyti tik tarptautiniuose oro ir jūrų uostuose veikiančiose neapmuitinamose (duty free) parduotuvėse. Kitose valstybės perėjimo punktuose to padaryti nebebus galima.