Kaip ir kasmet prasidėjus naujiems metams sulaukiame pokyčių verslo reguliavimo ir mokesčių srityse. Taigi kas keisis nuo 2018 metų?

1. Minimalus darbo užmokestis

Nuo 2018 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas didinamas nuo 380 Eur iki 400 Eur, atitinkamai keičiasi minimalus valandinis atlyginimas – jis didėja nuo 2,32 Eur iki 2,45 Eur.

2. Neapmokestinamas pajamų dydis

Padidinamas neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) nuo 310 Eur iki 380 Eur, taip pat keičiasi ir NPD skaičiavimo formulė:

NPD 2018.JPG

Pradėjus taikyti naują NPD formulę, gyventojai mokės 12 Eur mažesnį GPM. Jei atlyginimas bus 1160 Eur arba didesnis, NPD jau nebus taikomas ir GPM bus mokamas nuo viso atlyginimo.

Nuo 2018 metų didėja ir fiksuotas NPD. Darbuotojams, kurių darbingumas yra 0 - 25 proc. NPD didėja iki 450 Eur (2017 m. - 380 Eur), o kai darbingumas 30 – 55 proc. NPD bus 390 Eur (2017 m. - 320 Eur).

3. PNPD ir vaiko pinigai

Nuo Naujųjų metų nebelieka papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (PNPD), tai reiškia, kad kiekvienas darbuotojas santuokoje auginantis vieną vaiką mokės 15 Eur didesnį GPM. Šeima per mėnesį praras 30 Eur už vaiką.

Tokią pačią sumą šeima galės gauti iš savivaldybės Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka. Ji bus mokama už vaikus iki 18 metų, o jeigu jie dar mokosi pagal bendrojo ugdymo programą - iki 21 metų. 

Tam, kad šeima gautų išmoką už vaiką, reikės rašyti atskirą prašymą savivaldybei, tokiu atveju reikės pateikti ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašymą bus galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą SPIS.

Šios išmokos kaip pašalpos, mokamos iš valstybės biudžeto, nebus apmokestinamos GPM.

4. Sodros tarifai

Nuo 2018 metų keičiasi privačių įmonių mokami Sodros mokesčiai už darbuotojus:

Sodra 2018-01-01.JPG

Nuo sausio mažėja visų grupių įmonės mokami Sodros tarifai už pagal terminuotą darbo sutartį dirbantį darbuotoją. Tačiau didėja II grupės draudėjų įmonės mokami mokesčiai už pagal neterminuotą darbo sutartį dirbančius darbuotojus.

5. Sodros įmokų žemutinė riba

Pradedama taikyti Sodros įmokų žemutinė riba. Priimtas sprendimas, kad už darbuotojus, gaunančius mažiau nei MMA (400 Eur), darbdavio Sodros įmokos skaičiuojamos nuo sumos ne mažesnės, nei MMA.

Jeigu už 2018 m. sausio mėnesį darbuotojui priskaičiuotas darbo užmokestis yra 200 Eur, tai darbdavio įmokų dalis turi būti skaičiuojama nuo MMA t.y. nuo 400 Eur, o darbuotojo įmokų dalis turi būti skaičiuojama nuo 200 Eur.

Šiai tvarkai yra numatytos išimtys. Darbdavio Sodros įmokos gali būti skaičiuojamos nuo mažesnio nei MMA dydžio, jei:

 • Tas pats darbuotojas yra įdarbintas kitoje įmonėje;

 • Yra pensininkas ir gavo senatvės arba invalidumo pensiją;

 • Darbuotojas yra iki 24 metų amžiaus

 • Dalį jam priklausančio dirbti laiko nedirbo dėl nedraudiminio laikotarpio (nemokamos, kūrybinės, mokymosi atostogos, slaugymas, pravaikštos, karinė tarnyba ir kt.) arba gavo ligos, motinystės ar tėvystės išmokas.

6. Sodros įmokų „atostogos“

Individualių įmonių savininkai, MB nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai, ūkininkai bei jų partneriai ir asmenys, vykdantys individualią veiklą, vienerius metus nuo pirmos veiklos pradžios galės nemokėti Sodros įmokų.

7. Pelno mokesčio lengvatos

Naujos pelno mokesčio lengvatos nustato, kad į technologinį atsinaujinimą investuojančios įmonės mokestinį pelną galės susimažinti 100 proc. Šiuo metu tokios įmonės mokestinį pelną patirtomis išlaidomis gali susimažinti tik 50 proc.

Jei nauji išradimai bus parduoti kaip nauji produktai ar paslaugos ir atneš pelno, tokiam pelnui bus taikomas ne standartinis 15 proc., tačiau lengvatinis – 5 proc. pelno mokesčio tarifas.

Gera žinia pradedantiesiems verslininkams – naujos įmonės pirmus metus bus atleistos nuo pelno mokesčio.

8. Gyventojų NT apmokestinimas

Nuo 2018 metų pradedami taikyti progresiniai NT mokesčiai gyventojams:

 • Viso turto vertė iki 220.00 Eur – neapmokestinamas

 • 220.000 Eur – 300.000 Eur – 0,5 proc. mokestis

 • 300.000 Eur – 500.000 Eur – 1 proc. mokestis

 • Daugiau nei 500.000 Eur – 2 proc. mokestis

Sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto vertė dalijama per pusę ir, jeigu kiekvieno dalis neviršija 220.000 Eur, NT mokesčio mokėti nereikia.

Taip apmokestinami gyventojų butai, gyvenamieji namai, kitos gyvenamosios paskirties, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties ir inžinieriniai statiniai. Į bendrą turto vertę nėra įtraukiama žemės sklypų vertė.

9. Individualios veiklos apmokestinimas

GPM įstatymo pakeitimu nustatyta, kad individualios veiklos apmokestinimas priklauso nuo per metus gaunamo pelno dydžio, o ne nuo profesinės veiklos rūšies. Įtvirtinta 20.000 Eur riba, nuo kurios individualios veiklos apmokestinamosioms pajamoms yra taikomas 5 proc. GPM tarifas, ir 35.000 Eur riba, nuo kurios tokios pajamos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

10. Užsienio komandiruočių dienpinigiai

Padidėjus MMA, keičiasi ir atlyginimo dydis, kuris būtinas tam, kad dienpinigiai į užsienį nebūtų apmokestinami. Nuo sausio atlyginimas turi būti lygus arba didesnis nei 520 Eur (anksčiau - 494 Eur) arba valandinis atlygis - 3,185 Eur (anksčiau – 3,02 Eur).

Jei darbuotojo mėnesio darbo užmokestis arba valandinis atlyginimas yra mažesnis už nurodytus dydžius, GPM neapmokestinamų dienpinigių suma yra ribojama. Šiuo atveju GPM gali būti neapmokestinami dienpinigiai, kurie sudaro 50 proc. darbuotojo atlyginimo, visi kiti dienpinigiai turi būti apmokestinami kaip papildomas darbo užmokestis.

11.  Lengvatos darbuotojų dovanoms

Pradedant 2018 metais, įmonės savo darbuotojams galės įteikti dovanas ar prizus ir, jei jų bendra vertė per metus neviršys 200 Eur, jos nebus apmokestinamos GPM. Bet jei dovana bus įteikta pinigais, tokias dovanas reiks apmokestinti Sodros įmokomis.

Tačiau, jei dovanas darbuotojams įteiksite daiktais ar dovanų čekiais – tokiu atveju nei GPM, nei Sodros įmokų mokėti nereikės. Viršijus 200 Eur sumą vienam darbuotojui per metus, visa viršijanti suma bus apmokestinta GPM ir Sodros įmokomis.

12.  Darbuotojo kelionės į arba iš darbo bilietų apmokėjimo lengvata

Įmonė, apmokėjusi darbuotojo pateiktus viešojo transporto bilietus, kurie buvo reikalingi atvykti į darbą arba grįžti iš darbo, nuo šių bilietų vertės neturės mokėti GPM. Šia GPM lengvata galima pasinaudoti tik šiais atvejais:

 • Bilietus perka darbuotojas ir juos pateikia įmonei;

 • Bilietai yra perkami tik atvykti ar grįžti iš darbo, jei keliaujama darbo metu, ši lengvata negalioja;

 • Bilietai yra pirkti atvykti viešuoju transportu, tai reiškia, kad transportas važiuoja pagal nustatytą grafiką ir nustatytu maršrutu. Taigi šiuo atveju netinka išlaidos už taksi, automobilio nuomos išlaidos ar savarankiškai organizuoto atvežimo išlaidos.

Jei bilietai atitinka jiems keliamus reikalavimus, šios įmonės apmokėtos transporto išlaidos nebus apmokestintos GPM ir Sodros įmokomis. Šių bilietų PVM įmonė atskaityti negalės, tačiau pelno mokesčio tikslais išlaidos bus leidžiami atskaitymai.

13.  PVM lengvatos

Neribotam laikui yra pratęstas 9 proc. lengvatinio PVM tarifo taikymas centralizuotai teikiamam šildymui.

Turistinėms apgyvendinimo paslaugoms lengvatinis 9 proc. PVM tarifas bus taikomas ateinančius 5 metus – iki 2022 metų pabaigos.

Išlieka ir visos kitos PVM lengvatos – keleivių vežimui, spaudai, receptiniams kompensuojamiems vaistams. Taip pat įvedamas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas ir visiems receptiniams nekompensuojamiems vaistams.

14.  Akcizai tabako gaminiams ir gazoliams

Nuo 2018 metų didėja akcizų tarifas rūkomajam tabakui. Iki šiol buvo taikomas 54,16 Eur/kg akcizo tarifas, jis didinamas iki 60,24 Eur/kg.

Gazoliams taikomas akcizas didėja nuo 330,17 Eur iki 347 Eur už 1000 litrų. Žemės ūkio produktų gamyboje gazolius naudojantys gyventojai ir įmonės naudosis mažesne lengvata, šiai veiklai naudojamų gazolių akcizai didės daugiau nei 2 kartus, dėl to tikimasi, kad dyzelinas turėtų brangti 2 ct už litrą, o ūkininkams skirtas dyzelinas – 4 ct už litrą.

15. Sankcijos už deklaracijų nepateikimą arba neteisingų duomenų įrašymą

Įmonėms, kurios siekė nesumokėti iki 3.800 Eur mokesčių nepateikiant deklaracijos, gali būti skiriama bauda nuo 150 Eur iki 800 Eur, o pateikiant neteisingus duomenis – nuo 500 Eur iki 6.000 Eur bauda.

Viršijus 3.800 Eur ribą, taikomas Baudžiamasis kodeksas, šiuo atveju baudos gali siekti nuo 3.800 Eur iki 152.000 Eur, o laisvės atėmimo bausmės nuo 2 iki 8 metų.