Kiekvienais metais prieš prasidedant švenčių sezonui imame planuoti, kokias dovanas įteiksime savo darbuotojams, kokį renginį surengsime ar kaip kitaip įmonėje paminėsime šias šventes. Kadangi Kalėdas švenčiame ne tik šeimose, bet ir įmonėse, turėtume žinoti, kiek iš tiesų gali kainuoti kalėdiniai pirkiniai ir kokie papildomi mokesčiai gali atsirasti.

Dovanos ir prizai darbuotojams

Iki 2018 metų visos dovanos, kurias įmonė įteikdavo savo darbuotojui ar jo šeimos nariams buvo apmokestinamos kaip papildomas darbo užmokestis. Tokios dovanos buvo pripažįstamos pajamomis natūra ir nesvarbu, ar tai materialios dovanos, ar pinigai, ar dovanų čekiai. Taip pat nesvarbu, kokia šios dovanos vertė – mokesčiai buvo skaičiuojami nuo pirmojo euro, netaikant jokių išimčių.

Tačiau nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusios įstatymų pataisos jau leidžia įmonės darbuotojams įteikti dovanas arba prizus iki 200 Eur ir nuo šios sumos neskaičiuoti jokių mokesčių. Reikia nepamiršti, kad dovanoti alkoholinius gėrimus draudžia įstatymas.

Tai reiškia, jog įmonė per metus nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. darbuotojui gali padovanoti ne pinigine forma dovaną ar prizą ir jei šių dovanų ar prizų bendra vertė su PVM per metus neviršija 200 Eur, GPM ir Sodros mokesčiai nėra skaičiuojami. Šios išlaidos taip pat nedidina pelno mokesčio, nes yra pripažįstamos leidžiamais atskaitymais.

Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad nuo šių dovanų ar prizų sumokėtas PVM nėra atskaitomos, nes išlaidos nėra būtinos įmonei uždirbant pajamas.

Iki šiol prizai ir dovanos buvo apmokestinamos skirtingai, todėl buvo svarbu atskirti šias dvi sąvokas. Prizas, laimėjimas – sporto varžybų, konkursų, kitokių akcijų, renginių metu gyventojo pinigais ar natūra gauti apdovanojimai, kai laimėtojas nustatomas pagal sėkmės principą arba pagal tai, kaip įvykdo tam tikras nustatytas sąlygas.

Taikant šią naują pataisą, svarbu nepamiršti, kad dovanų ir prizų vertė su PVM yra sumuojama ir negali viršyti 200 Eur per metus. Jei dovanas darbuotojams teikėte metų bėgyje, nepamirškite jų įtraukti į bendrą metinį 200 Eur limitą. Visa suma, kuri viršys 200 Eur sumą, turi būti apmokestinama kaip darbo užmokestis, o prizų ir dovanų vertė darbuotojui – deklaruota GPM deklaracijoje.

Daugiau informacijos ir pavyzdžių apie prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimą galima rasti informaciniame VMI leidinyje.

 

Įmonių renginiai darbuotojams

Turime tokią situaciją – įmonė savo darbuotojams ir jų šeimos nariams surengė kalėdinį vakarėlį, kuris vyko kitame mieste. Įmonė šventės dalyvius nuvežė ir parvežė išnuomotu autobusu, darbuotojų šeimoms buvo išnuomoti viešbučio kambariai. Vakarėlį vedė pasamdytas renginių vedėjas, koncertavo muzikos grupė, vakarėlio metu visi vaišinosi, taip pat darbuotojams buvo įteiktos dovanos.

Nagrinėjant šią situaciją būtina išskirti dvi išlaidų grupes, tai:

  • išlaidos, kurias galima priskirti konkretiems žmonėms (pvz. dovanos, nakvynės ar kelionės išlaidos);

  • išlaidos, kurių priskirti konkretiems žmonėms negalima (vakarėlio vedėjas, muzikos grupė, vaišės).

Išlaidos, kurias įmanoma priskirti konkretiems darbuotojams ir taip įvertinti, kokią finansinę naudą jis gavo, yra GPM objektas. Tačiau jei jos neviršija 200 Eur su PVM per metus, jos gali būti laikomos dovana darbuotojui ir apmokestintos neturi būti.

Išlaidos darbuotojams ir jų šeimos nariams, kai neįmanoma nustatyti konkrečių asmenų gautos individualios naudos, nėra darbuotojo pajamos ir GPM bei VSD įmokomis neapmokestinamos. Pavyzdžiui. įmonė negali įvertinti, kiek kiekvienas šventės dalyvis suvalgė ir išgėrė ar klausėsi muzikos grupės atliekamų dainų.

Tokios bendros šventės organizavimo išlaidos leidžiamiems atskaitymams nėra priskiriamos, todėl nuo jų yra skaičiuojamas pelno mokestis. Tačiau, jei įmonėje yra kolektyvinė sutartis, kurioje tokios išlaidos yra numatytos, o išlaidų suma neviršija 5% metinio darbuotojų darbo užmokesčio, jos yra leidžiami atskaitymai, nuo kurių pelno mokestis neskaičiuojamas. Šių renginių PVM nėra atskaitomas.

Ruošiantis žiemos šventėms nepamirškite atsižvelgti ne tik į pirkinių ir renginių kainą, bet įvertinkite ir galimus papildomus mokesčius.

Perkate dovanas klientams ar organizuojate jiems reprezentacinį renginį? Daugiau apie tai sužinokite straipsnyje Dovanos ir renginiai klientams.