Lengvatinis 5 proc. apmokestinimas

Lengvatinio 5 proc. pelno mokesčio, taikomo mažoms įmonėms, taisyklės nuo 2018 metų nesikeitė. Daugiau apie šį lengvatinį mokestį skaitykite "Lengvatinis 5 proc. pelno mokestis".

Lengvatinis 0 proc. pelno mokestis

Nuo 2018 metų naujai įsiregistravusios įmonės galės pirmųjų veiklos metų pelną apmokestinti 0 proc. pelno mokesčio tarifu. Tačiau nauja įmonė turi atitikti šias sąlygas:

  • Metinės pajamos ne didesnės nei 300.000 Eur;
  • Darbuotojų skaičius ne didesnis nei 10;
  • Visi įmonės akcininkai – fiziniai asmenys;
  • Įmonės veikla bus tęsiama ateinančius 3 metus;
  • Per ateinančius 3 metus įmonės akcijos nebus perleistos;

Pavyzdžiui, jeigu nauja įmonė įsteigta 2018 m. vasario 12 dieną ir ji atitinka visus aukščiau išvardintus kriterijus, jos pelnas uždirbtas nuo 2018 vasario 12 dienos iki 2018 m. gruodžio 31 dienos bus apmokestintas 0 proc. lengvatiniu PM tarifu.

Tačiau, jei įmonės veikla artimiausius 3 metus nebus vykdoma, pavyzdžiui jos veikla bus sustabdyta, įmonė reorganizuota ar likviduota, arba jei jos akcijos bus perleistos, tokiu atveju, teks grįžti prie pirmųjų metų pelno mokesčio deklaracijos ir ją patikslinti – paskaičiuoti 5 proc. pelno mokestį.

Socialinių įmonių pelno mokestis

Socialinės įmonės, kurios vykdė remtiną veiklą, turėjo socialinės įmonės statusą ar daugiau  nei 40 proc. jų darbuotojų įdarbinimas buvo remtinas, galėjo taikyti 0 proc. PM tarifą.

Tačiau nuo 2018 metų sausio 1 d. tokio tipo įmonėms 0 proc. PM lengvata yra panaikinta. Jos kaip ir visos kitos įmonės gali pasinaudoti pirmųjų metų 0 proc. arba mažos įmonės 5 proc. PM lengvatomis. 

Gamybinėms socialinėms įmonėms išlieka pelno mokesčio lengvatos, nurodytos PMĮ 58 str. 16 d. Šiuo atveju pelno mokesčio lengvata yra taikoma priklausomai nuo įdarbintų riboto darbingumo asmenų (pensininkų, invalidų ir kitų) dalies visoje įmonėje.

Reprezentacinės sąnaudos

Iki šiol leidžiamiems atskaitymams buvo leidžiama priskirti 75 proc. reprezentacinių sąnaudų. Į reprezentacines sąnaudas nebuvo galima įtraukti išlaidų, susijusių su medžiokle, žvejyba, plaukiojimu jachtomis, golfu, stovyklavimu ir azartiniais lošimais.

Nuo 2018 m. leidžiamiems atskaitymams bus leidžiama priskirti tik 50 proc. reprezentacinių sąnaudų ir jų išlaidos negalės viršyti 2 proc. metinių pajamų. Tačiau neleidžiamų reprezentacinių veiklų sąraše liko tik azartiniai lošimai. Taigi nuo šiol medžioklės ar golfo žaidimo išlaidas bus galima priskirti reprezentacijai ir 50 proc. jų laikyti leidžiamais atskaitymais, jei tokios išlaidos neviršys 2 proc. įmonės metinių pajamų.  

Investicinio projekto lengvata

Iki šiol vykdant investicinį projektą buvo galima mažinti pelną 50 proc. investicinio projekto išlaidomis. Jeigu ne visos išlaidos buvo panaudotos mažinant apmokestinamąjį pelną, šias išlaidas buvo galima perkelti į ateinančius 4 metus. Investicinio projekto išlaidos turėjo būti patirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Apie pradėtą investicinį projektą įmonė turėjo pranešti VMI pildydama specialią formą PLN210.

Nuo 2018 m. kai kurios investicinio projekto lengvatos sąlygos keičiasi:

  • Apmokestinamąjį pelną galima mažinti iki 100 proc.
  • Investicinio projekto išlaidos turi būti patirtos iki 2023 m. gruodžio 31 d.
  • Nepanaudotas investicinio projekto išlaidas galima panaudoti ateinančius 4 metus.
  • Pranešimo PLN210 apie pradėtą investicinį projektą teikti VMI nebereikia.

Kitos investicinį projektą apibrėžiančios sąlygos nesikeitė – investiciniam projektui naudojamas turtas turi būti nenaudotas ir jis įmonėje turi būti naudojamas ne trumpiau nei 3 metus. Transporto priemonių įsigijimas lengvatai yra ribojimas iki 300.000 Eur per metus.

Svarbiausias šios lengvatos klausimas yra tai, ar vykdomas projektas, atitinka investicinio projekto sąvoką, taip kaip jį aiškina mokesčių administratorius.

Akcijų pardavimo pelno apmokestinimas

Iki 2018 metų, akcininkui, turinčiam daugiau nei 25 proc. įmonės akcijų, pardavus šios įmonės akcijas, jų perleidimo pelnas būdavo neapmokestinamas. Jei pardavimo atveju akcininkas patirdavo nuostolių, tai būdavo neleidžiami atskaitymai.

Nuo 2018 metų, šia lengvata gali pasinaudoti visi akcininkai valdantys daugiau nei 10 proc. įmonės akcijų, taip pat šias akcijas akcininkas iki pardavimo turi būti išlaikęs ne mažiau nei 2 metus.

Pelnas pardavus akcijas kaip ir anksčiau neapmokestinamas, o nuostoliai pripažįstami neleidžiamais atskaitymais, bet nuostoliai į kitus metus nėra perkeliami. Ši lengvata nėra taikoma, jei akcijas įsigijo tas akcijas išleidusi įmonė.

Daugiau informacijos apie pelno mokesčio lengvatas galite rasti VMI leidinyje "Pelno mokesčio lengvatos".