Jei turite seniai uždirbtų ir vis dar neišnaudotų atostogų dienų, jomis turėtumėte pasinaudoti iki 2020 metų liepos 1 dienos. Kitu atveju, anksčiau sukauptos atostogų dienos nebegalios ir už jas nebus galima gauti kompensacijos.  

2017 m. liepos 1 dieną įsigaliojus naujam  Darbo kodeksui, buvo nustatytos seniai sukauptų atostogų išnaudojimo taisyklės. „Darbuotojai, iki Darbo kodekso įsigaliojimo (t.y. 2017 m. liepos 1 dienos) turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 metų liepos 1 dienos.“

Ši įstatymo nuostata nurodo, kad 2017 m. birželio 30 d. turimos nepanaudotos atostogos, kurios buvo uždirbtos seniau kaip prieš trejus metus, t.y. iki 2014 metų liepos 1 dienos, gali būti panaudotos iki 2020 metų liepos 1 dienos. Kadangi šioje nuostatoje nėra jokių išlygų ir sąlygų, galima teigti, kad atėjus 2020 m. liepos 1 dienai, visos iki 2014 metų liepos 1 d. uždirbtos ir nepanaudotos atostogos nebegalios ir už jas kompensacijos išmokamos nebus.

O vėliau uždribtoms atostogoms turėtų būti taikoma bendroji – trejų metų – taisyklė. „Teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas šio kodekso nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.“

Dėl nurodytos išimties įmonėms vertėtų kiekvieną atvejį nagrinėti individualiai. Pagal įstatymą daugiau kaip prieš trejus metus uždirbtos ir nepanaudotos atostogos gali būti nubrauktos, tačiau jeigu paaiškėtų, kad darbuotojas neturėjo galimybės jomis pasinaudoti dėl objektyvių aplinkybių, jos išnykti neturėtų.

Būtina prisiminti, kad už tai, kad darbuotojas išnaudotų uždirbtas atostogas, yra atsakingas tiek darbdavys, tiek pats darbuotojas. Būtų naudinga periodiškai visus darbuotojus informuoti apie jų sukauptas atostogų dienas ir priminti jomis pasinaudoti.

Pagrindinis atostogų tikslas yra atstatyti darbuotojo darbingumą ir leisti jam pailsėti. Jos nėra keičiamos į pinigines kompensacijas. Vienintelis atvejis, kai tai galima padaryti, tada kai darbuotojas išeina iš darbo ir galimybės suteikti jam atostogas nėra. Tokiu atveju darbdavys išmoka kompensaciją už nepanaudotas atostogas.

Pagal naują Darbo kodeksą, darbuotojai, dirbantys penkias darbo dienas per savaitę, įgyja teisę atostogauti 20 darbo dienų per metus. Iš šių dienų bent 10 dienų turi būti suteiktos kaip nepertraukiamos atostogos, o likusias dienas galima skaidyti dalimis.