Kartu su mokesčių reforma Vyriausybė patvirtino ir naujas kovos su šešėliu priemones. Šios priemonės turėtų padėti iš šešėlio ištraukti smulkias įmones ir individualią veiklą vykdančius gyventojus, kurie slepia pajamas ir nesumoka mokesčių. Nauji pakeitimai įsigalios nuo 2019 metų sausio 1 dienos.

Nepatikimi mokesčių mokėtojai

Nuo 2019 metų VMI pradės tikrinti įmones ir gyventojus, kurie vykdo individualią veiklą. Jeigu jie neatitiks minimalių patikimumo kriterijų, bus įtraukti į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.

Įmonė, kuri pateks į šį „juodąjį sąrašą“ nebegalės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, jai bus taikoma ilgesnė mokesčių senatis. Jei įmonė yra asociacija ar VŠĮ ji neteks paramos gavėjo statuso. Visas nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašas bus skelbiamas VMI tinklapyje.

Patikimu mokesčių mokėtoju galės vadintis tas mokesčių mokėtojas, kuris tenkins šiuos visus keturis kriterijus:

  • Per paskutinius 3 metus negavo baudos už neapskaitytas pajamas, atlyginimus vokeliuose, fiktyvias sąskaitas, paramos panaudojimą ne pagal paskirtį, jei bent vieno iš šių pažeidimų buvo apskaičiuota daugiau kaip 15 000 Eurų mokesčių.

  • Per paskutinius 3 metus darbdavys nebuvo baustas už nelegalų darbą pagal Užimtumo įstatymą.

  • Per paskutinius 3 metus mokesčių mokėtojas nebuvo nuteistas pagal Baudžiamąjį Kodeksą už sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą, nusikalstamą veiklą ekonomikai ir verslui ar finansų sistemai.

  • Įmonės vadovui ar individualia veikla užsiimančiam gyventojui per paskutinius metus nebuvo paskirta 1500 Eur ar didesnė bauda pagal Administracinių Nusižengimų Kodeksą ir jis nebuvo pakartotinai baustas administracine tvarka. Tai gali būti administracinės nuobaudos už nelegalų darbą, kontrabandą, finansinių ataskaitų nepateikimą Registrų centrui, kasos aparato kvito neišdavimą ir daug kitų.

Mokesčių amnestija

Nuo 2019 metų sausio iki liepos skelbiama mokesčių amnestija. Tai reiškia, kad tie mokesčių mokėtojai, kurie iki šiol nedeklaravo pajamų ir nemokėjo mokesčių, turės galimybę deklaruoti pajamas, sumokėti mokesčius ir išvengti paprastai tokiais atvejais taikomų baudų ir delspinigių, taip pat jie nebus įtraukti į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.

Šia priemone Vyriausybė siekia paskatinti šešėlyje dirbančias įmones legalizuoti nedeklaruotas pajamas. Mokesčių amnestija yra taikoma praėjusių 5 metų laikotarpiui, tai yra mokesčių mokėtojai galės patikslinti deklaracijas už praėjusius penkerius metus – už laikotarpį nuo 2014 m. iki 2018 metų.

Apskaičiuotus mokesčius bus galimybė sumokėti per ateinančius dvejus metus. Tačiau dėl mokesčių mokėjimo termino pratęsimo reikės kreiptis su prašymu į VMI.

GPM lengvata auklių, remonto ir statybos darbams

2019 – 2021 metais gyventojai galės pasinaudoti GPM lengvata, kurios pagrindinis tikslas – iš šešėlio ištraukti smulkias įmones ir paslaugas teikiančius gyventojus.  Ši lengvata galios tokioms išlaidoms:

  • Sumos, kurios sumokėtos už pastatų ar patalpų remontą, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos išlaidos;

  • Sumos už suteiktas automobilių remonto paslaugas;

  • Sumos už nepilnamečių vaikų priežiūrą.

Mokėjimų už remontus ir vaikų priežiūrą suma negali būti didesnė kaip 2 000 Eur per metus, taigi gyventojas pasinaudojęs šia lengvata galės susigrąžinti iki 400 Eur per metus.

 

Kitos priemonės

Vyriausybė taip pat pristatė ir kitas kovos su šešėliu priemones. Siekiant didinti ilgalaikių pašalpų gavėjų motyvaciją integruotis į darbo rinką,  nuo 2019 metų planuojama pailginti papildomai skiriamos socialinės pašalpos dalies įsidarbinus terminą nuo 6 iki 12 mėnesių.

Planuojama mažoms įmonėms pasiūlyti apskaitos ir virtualaus kasos aparato paslaugas, tai turėtų supaprastinti mokesčių apskaičiavimą ir administracinę naštą smulkiajam verslui.

Gavus Europos Komisijos leidimą yra planuojama atvirkštinį PVM apmokestinimą taikyti naftos ir elektronikos prekėms.