1. Minimali mėnesinė alga padidėjo nuo 325 Eur iki 350 Eur, o minimalus valandinis atlygis iki 2,13 Eur.

2. Papildomas neapmokestinamas pajamų dydis (PNPD) auginantiems vaikus padidėjo iki 120 Eur už kiekvieną vaiką.

3. Įmonėms privaloma deklaruoti šias GPM neapmokestinamas išmokas gyventojams: dienpinigiai, prizai, premijos, kompensacijos už darbą kelionėje ar kilnojamojo pobūdžio darbą.

4. Finansinių priemonių (akcijų, obligacijų, fondų vienetų ir pan.) pardavimo ir palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius pajamos apmokestinamos GPM pasiekus 500 Eur ribą (anksčiaų ji buvo 3 000 Eur). 

5. Gyventojai, parduodami nekilnojamąjį turtą, kuriame nėra deklaravę gyvenamosios vietos ir norėdami išvengti GPM mokesčio, šį turtą turės išlaikyti 10 metų (anksčiau buvo 5 metai). 

6. Nuo 435 Eur iki 500 Eur didinama įmonių valdomo NT metinio mokesčio riba, kurią pasiekus privaloma mokėti avansinį NT mokestį. 

7. Taikant PVM permoką atvirkštinį PVM galima susigrąžiniti per mėnesį, o ne per pusmetį. 

8. Daugumą mokesčių reikės mokėti iki mėnesio 15 dienos (yra kelios išimtys). Pagal šią tvarką bus deklaruojami ir mokami mokesčiai už 2015 metus. 

9. Parašai ant sąskaitų faktūrų, kaip ir ant PVM sąskaitų faktūrų, neprivalomi. 

10. GPM mokesčio permoką galima užskaityti su kitų mokesčių nepriemokomis, anksčiau tai buvo draudžiama. 

11. Įmonės VMI turės pateikti informaciją apie iš akcininkų gautas lėšas, jeigu per metus įmonei sumokėta suma yra ne mažesnė nei 15 000 Eur.

12. VMI reikės informuoti apie atskaitingų asmenų įmonėje skolas bendrovei ir bendrovės skolas jiems, jei skola metų pabaigoje viršys 15 000 Eur sumą. 

13. Įmonės turės informuoti VMI apie joms užsienio įmonių suteiktas paslaugas Lietuvoje, jei su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių vertė per metus bus didesnė kaip 15 000 Eur.

14. Bankai, kreditų unijos, draudimo bendrovės VMI privalės teikti informaciją ne tik apie asmenų atidarytas ir uždarytas sąskaitas, bet ir apie sąskaitų metines apyvartas (jei apyvarta viršija 15 000 Eur) ir sąskaitų likutį (jei jis metų gale didesnis nei 5 000 Eur).

15. Asmenims, kurie privalomąjį sveikatos draudimą moka patys, draudimo apsauga įsigalios iš karto. Anksčiau apsauga įsigaliodavo, kai įmokos mokamos bent 3 mėnesius.

16. Išskirta nauja labai mažų įmonių grupė, kuriai priklauso 84% Lietuvos įmonių. Šių bendrovių finansinės ataskaitos už 2016 metus bus pateikiamos kitokiu, neįprastu formatu.