Naujas darbo kodeksas įsigalios nuo 2017 metų liepos 1 dienos. Nors Seimas dar žada šį kodeksą tobulinti Seimo pavasario sesijos metu, dabar trumpai, apie tai, kas yra pakeista ir į ką būtina atkreipti dėmesį.

1. Minimalus darbo užmokestis bus mokamas tik už nekvalifikuotą darbą.

2. Trumpesnis įspėjimo dėl atleidimo iš darbo terminas: jei darbuotojas dirbo daugiau nei vienerius metus – 1 mėnuo, jei darbo santykiai tęsėsi mažiau nei metus – dvi savaitės. Dvigubai ilgesni įspėjimo terminai bus taikomi asmenims, kurie augina vaiką iki 14 metų ar kuriems iki pensijos yra likę mažiau nei 5 metai. Tris kartus ilgesni terminai taikomi neįgaliesiems ir darbuotojams, kuriems iki pensijos liko mažiau nei 2 metai.

3. Mažesnės išeitinės išmokos.  Darbo sutartį nutraukiant darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės, darbuotojui, yra išmokama 2 jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jei darbuotojas dirbo mažiau nei vienerius metus – pusė jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

4. Atleidžiant darbuotoją iš darbo dėl pakartotinio darbo drausmės pažeidimo, atleidimo iš darbo priežastimi gali būti tik antras toks pat darbo pareigų pažeidimas, anksčiau atleidimo priežastimi galėjo būti antras bet koks, nebūtinai toks pat, darbo pareigų pažeidimas, padarytas per 12 mėnesių laikotarpį.

5. Atsiras galimybė atleisti darbuotoją nenurodant atleidimo priežasties jam išmokant ne mažesnę kaip 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Vienintelis apribojimas – darbo sutartis negali būti nutraukta dėl dalyvavimo byloje prieš darbdavį, kaltinamą teisės pažeidimais, taip pat dėl diskriminacinių motyvų.

6. Galima dirbti daugiau viršvalandžių. Galima dirbti ne daugiau kaip 180 valandų viršvalandžių per metus, tai yra 60 valandų daugiau nei yra dabar. Tačiau kolektyvinėje sutartyje galima bus susitarti dėl didesnės jų trukmės. Už viršvalandžius darbdavys galės atsiskaityti pinigais arba atostogomis.

7. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. Kasmet darbuotojams bus suteikiamos 20 darbo dienų atostogos, vietoj anksčiau buvusių 28 kalendorinių dienų. Išliks papildomos atostogų dienos tėvams, auginantiems vaikus iki 12 metų, vadinamieji „mamadieniai“ ar „tėvadieniai“.

8. Atostoginiai bus mokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Šiuo metu galioja 3 dienų prieš atostogas taisyklė.

9. Darbo laiko sutrumpinimo viena valanda prieš šventines dienas nebeliks.

10. Naujos sutarčių rūšys. Numatytos devynios skirtingos darbo sutarčių rūšys: įtvirtintos laikinosios, projektinio, darbo vietos dalijimosi, nenustatytos apimties, pameistrystės darbo, darbo keliems darbdaviams sutartys ir kt. Išliks sezoninės darbo sutartys, tačiau atsisakyta trumpalaikių darbo sutarčių.

11. „Tuščios sutartys“. Naujasis DK įpareigos tokias „tuščias darbo sutartis“ turinčius darbuotojus atlikti numatytąsias funkcijas „darbdavio kvietimu“, o darbdavys savo ruožtu įpareigojamas sumokėti darbuotojui už jo atliktą darbą. Minimali trukmė, kurią turės išdirbti tokią sutartį pasirašęs darbuotojas – 8 val. per mėnesį. Jeigu negaus darbdavio kvietimo, jam turės būti sumokėtas atlyginimas už 8 darbo valandų darbą.

12. Bus leidžiama laisvai sudaryti terminuotas darbo sutartis, tačiau bus ribojama paeiliui einančių darbo sutarčių tam pačiam darbdaviui trukmė: tam pačiam darbui – 2 metų terminui, skirtingiems darbams – iki 5 metų.

13. Lankstus darbo grafikas. Atsiras galimybė darbo sutartyse numatyti lankstų darbo grafiką, t.y. pritaikyti darbo grafiką kiekvienam darbuotojui individualiai pagal jo asmeninius, socialinius ir šeimos poreikius. Darbo sutartyse bus galimybė susitarti dėl žymiai lankstesnio darbo grafiko, nei iki šiol taikyta penkių ar šešių darbo dienų savaitė.

14. Galimybė dirbti iš namų nėščiosioms ir tėvams, auginantiems vaikus: darbdavys privalės tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 20 proc. viso darbo laiko, to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai ar darbuotojui auginančiam vaiką iki 3 metų, bei darbuotojui vienam auginančiam vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

15. Darbuotojo atsakomybė už padarytą žalą nebus ribojama. Pagal dabartinį Darbo kodeksą iš darbuotojo išieškomos jos padarytos žalos dydis ribojamas 3 vidutinių darbo užmokesčio dydžių suma, išskyrus atvejus, kai žalą darbuotojas padarė tyčia, žalą padarė prarasdamas įrankius, darbo priemones, arba su darbuotoju sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Naujajame kodekse išvis atsisakoma žalos dydžio ribojimo, vadinasi, darbuotojas privalės atlyginti visą darbdaviui padarytą žalą visais atvejais, netgi kai žala padaryta neatsargiais veiksmais.