1. 2016 liepos 15 dieną Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė pensijų sistemos ir Sodros reformos įstatymus. Jie įsigalios nuo 2017 metų sausio 1 d. Apie pagrindinius pokyčius trumpai:
 2. Nuo 2017 metų liepos 1 dienos darbdavių įmoka Sodrai mažės 1 proc., o nuo 2018 metų dėl įmokų bus sprendžiama atskirai, įvertinus įtaką valdžios sektoriaus finansų tvarumui.
 3. Sodros įmokomis bus apmokestinamos tantjemos, mokamos valdybos, stebėtojų tarybų ar paskolų komiteto nariams.
 4. Pensijų socialiniu draudimu bus draudžiami MB vadovai, kurie nėra tų MB nariai. Įmokos skaičiuojamos nuo pajamų, kurios gautos už vadovavimo veiklą, nuo kurių skaičiuojamas GPM.
 5. Nedarbo draudimo įmoka pagal terminuotas sutartis dirbanties žmonėms nuo 2017 m. liepos 1 dienos didinama du kartus nuo 1,1 proc. iki 2,2 proc.
 6. Socialinio draudimo įmokos nebus skaičiuojamos nuo akcijų, gaunamų pagal pasirinkimo sandorius (vadinamuosius akcijų opcionus), tik tuomet, jei teisė į akcijas darbuotojams suteikiama ne anksčiau kaip po 3 metų.
 7. Keičiasi pensijų skaičiavimo tvarka – pensiją sudarys bendroji ir individuali dalis. Bendroji dalis bus finansuojama iš valstybės biudžeto, o individualioji – iš Sodros. Individualioji dalis bus tiesiogiai susieta su sumokėtomis įmokomis Sodrai.
 8. Minimalus darbo stažas būtinas gauti pensijai palaipsniui didės nuo dabartinio 30 metų iki 35 metų. Stažas bus pradėtas didinti nuo 2018 metų kasmet po pusmetį, kol 2027 metais jis bus 35 metai.
 9. Nuo 2017 metų tėvai, susilaukę dvynukų ar daugiau vaikų, gaus papildomas išmokas iki vaikams sueis dveji metai.
 10. Bus sudaromas socialinio draudimo rezervinis fondas. Planuojama kiekvienais metais į jį pervesti socialinio draudimo įmokų dalį, viršijančią išlaidų sumą. Fondą turėtų sudaryti dvi dalys: dalis skirta pensijoms ir dalis skirta kitoms išmokoms. Rezervinio fondo lėšos turėtų būti naudojamos, kai ekonominio nuosmukio laikotarpiais išmokoms finansuoti nepakanka fondo pajamų. 

SODROS tarifai taikomi nuo 2017 metų:

 1. Darbo užmokesčio VSD tarifai iki 2017 m. liepos nesikeičia - jie lieka tokie patys kaip ir 2016 metais. Tačiau nuo 2017 sausio Garantinio fondo įmoką (0,2 proc.) turime deklaruoti SAM pranešime ir mokėti kartu su VSD ir PSD įmokomis į Sodros surenkamąją sąskaitą iki mėnesio 15 dienos. 
 2. Apmokestinamos išmokėtos tantjemos ir mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra MB nariai, atlyginimai pagal paslaugų sutartis, taikant 26,3 proc. tarifą. 
 3. IĮ, MB ir ŪB savininkams tarifas didėja iki 30,8 proc. (32,8 proc., jeigu kaupiama pensijai papildomai). Taip pat papildomai yra mokamos 9 proc. PSD įmokos.
 4. Individualiąją veiklą pagal pažymą vykdantiems asmenims (advokatams, notarams ir kitiems) tarifas didėja iki 29,7 proc. (31,7 proc., jeigu kaupiama pensijai papildomai). Taip pat mokamos ir 9 proc. PSD įmokos.
 5. Pagal verslo liudijimą veiklą vykdantiems asmenims VSD įmokų suma didėja pusantro karto: 2016 metais VSD įmoka buvo 50 proc. nuo bazinės pensijos (112 Eur × 50 proc.), nuo 2017 metų reikės mokėti 26,3 proc. (28,3 proc., jeigu kaupiama pensijai papildomai) nuo MMA (380 Eur × 26,3 proc.). PSD nesikeičia – 9 proc. nuo MMA.
 6. Autorinius atlyginimus gaunantiems ir neturintiems darbo santykių bei sporto ir atlikėjų veiklos pajamų ne iš darbdavio gaunantiems asmenims įmokų tarifai didėja iki 29,7 proc. (31,7 proc., jeigu kaupiama pensijai papildomai). Be to nuo 2017 metų keičiasi jų mokesčio bazė, įmokos bus skaičiuojamos nuo visų jų gautų pajamų.