Nuo 2016 m. spalio 1 dienos pradėjus veikti naujai išmaniajai mokesčių administravimo sistemai i.MAS, įmonės privalo VMI pateikti važtaraščių duomenis realiu laiku. Tai reiškia, jog krovinys negali būti išvežtas, kol nebus suformuotas ir VMI pateiktas važtaraštis. 

Važtaraščių posistemės i.VAZ tikslas – gerinti mokesčių administravimą ir mažinti pajamų neapskaitymą bei mokesčių vengimą, kuriant elektronines paslaugas, kurios įmonėms sudarytų galimybes išrašyti, perduoti, gauti ir naudoti elektroninius važtaraščius krovinių vežimui kelių transportu Lietuvos teritorijoje. 

Važtaraščių duomenis turi teikti ir didelės, ir mažos įmonės, PVM mokėtojai ir kaip PVM mokėtojai neįsiregistravę asmenys, fiziniai ir juridiniai asmenys. 

i.VAZ sistemoje reikia pranešti apie visas Lietuvos keliais gabenamas prekes. Pranešti apie tarptautiniais maršrutais gabenamus krovinius, kai konkretus gabenimo maršrutas prasidėjo Lietuvoje ir baigėsi už Lietuvos ribų arba prasidėjo kitoje valstybėje ir baigėsi Lietuvoje, bent jau kol kas nereikia.

Važtaraštis yra užregistruojamas važtaraščio rengėjui įvedant duomenis tiesiai į i.VAZ arba įkeliant duomenų rinkmeną į sistemą prieš išvežimo laiką. Papildomi duomenys yra įvedami prisijungus prie i.VAZ portalo: vežėjas registruoja priėmimo vežti tvirtinimą; siuntėjas gali koreguoti važtaraščio duomenis; gavėjas registruoja krovinio gavimą ar atmetimą.

Važtaraščių duomenų nereikia teikti, jei:

 • kroviniai gabenami vandens, oro ar geležinkelių transportu;
 • pagal teisės aktus važtaraščių rašyti nereikia;
 • siuntėjas ar gavėjas yra ekonominės veiklos nevykdantis asmuo;
 • krovinių gabenimas prasideda ar baigiasi ne Lietuvoje (pavyzdžiui, gabenimas į ES ar iš jos);
 • duomenys apie gabenamas akcizines prekes jau yra pateikti AIS;
 • savo užaugintą produkciją gabena pats žemės ūkio veiklą vykdantis ar jo įgaliotas asmuo ir ši produkcija vežama iš auginimo vietos;
 • krovinio siuntėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo;
 • krovinio siuntėjas yra ne PVM mokėtojas;
 • krovinio siuntėjas yra PVM mokėtojas, bet jo pajamos per paskutinius 12 mėn. buvo ne didesnės kaip 45 000 Eur.

Būtina atkreipti dėmesį į 2 punktą, remiantis juo, pagal Kelių Transporto Kodekso (toliau - KTK) reikalavimus važtaraščio rašyti nereikia, tokiu atveju jo nereikia pildyti ir i.VAZ sistemoje.

Remiantis KTK važtaraščius rašyti reikia, jei krovinys vežamas samdytu transportu, tokiu atveju turi būti rašomas važtaraštis arba PVM sąskaita faktūra, priėmimo-perdavimo aktas, lydraštis ar kitas dokumentas su KTK 29 str. nurodytais rekvizitais.

Jei krovinys vežamas nuosavu transportu ir šiuo atveju važtaraštis išrašomas su KTK 38 str. nurodytais rekvizitais arba išrašomas kitas dokumentas, kuris patvirtina, kad įmonė gabena sau priklausančias prekes, jo duomenys i.VAZ nėra teikiami. 

Taigi, jei įmonė prekes gabena savo transportu su išrašyta PVM sąskaita faktūra ir turi oficialų atsakymą iš Valstybinės Kelių Transporto Inspekcijos, kad važtaraščio pagal KTK 29 straipsnį jai rašyti nereikia ir kad toks gabenimas yra laikomas gabenimu savo sąskaita pagal KTK 38 straipsnį, tuomet duomenų VMI i.VAZ sistemoje teikti nereikia.

Todėl pirmiausia, ką reikia padaryti įmonėms – išsiaiškinti, ar jos privalo išrašyti važtaraščius, ar ne. Važtaraščių rašymo taisyklės yra pateiktos KTK, taip pat daugiau informacijos galima rasti Valstybinės Kelių Transporto Inspekcijos svetainėje (www.vkti.gov.lt) ir konsultuotis telefonu 85 278 5601. Rekomenduojama gauti raštišką atsakymą dėl konkrečių vežimo atvejų (konsultavimas@vkti.gov.lt), nes pasitaiko situacijų, kai skirtingi šios institucijos darbuotojai pateikia vienas kitam prieštaraujančius atsakymus.

Antras žingsnis – išsiaiškinti su VMI, ar įmonės išrašomų važtaraščių duomenys turi būti pateikti i.VAZ sistemoje. Tokios konsultacijos yra teikiamos VMI informacinės tarnybos telefonu 1882, tačiau rekomenduojame ir šiuo atveju teikti raštišką paklausimą ir gauti atsakymą apie konkrečią jūsų įmonės situaciją.

Jei įmonės nepateikia duomenų i.VAZ sistemoje, jų laukia tokia atsakomybė:

 • Už tvarkos pažeidimą, pavėluotą pateikimą, neteisingą duomenų pateikimą – įspėjimas arba 150 - 300 Eur bauda;
 • Po VMI priminimo – 150 - 600 Eur bauda.

Šios administracinės baudos yra taikomos fiziniams asmenims, kurie buvo atsakingi už duomenų pateikimą, tačiau nevykdė savo pareigų. Jeigu atsakomybė nėra numatyta konkrečiam asmeniui, tada atsako įmonės vadovas. 

VMI informavo, kad už netyčinius vėlavimus baudžiama nebus iki 2017 m. sausio 1 d.

VMI viršininko įsakymu patvirtintas taisykles, dėl prievolės teikti išrašytų važtaraščių duomenis galite rasti paspaudę šią nuorodą. 

Daugiau apie visą i.MAS sistemą skaitykite čia.