Nuo 2017 m. liepos 1 dienos pasikeitė Sodros įmokų tarifai ir atsirado papildomas IDIF (Ilgalaikio darbo išmokų fondo) mokestis. Nuo liepos privačios įmonės Sodros įmokų moka daugiau, o biudžetinės įstaigos – mažiau.

Privačių darbdavių įmokas Sodrai sudaro VSD (Valstybinis socialinis draudimas), PSD (Privalomasis sveikatos draudimas), GF (įmokos į garantinį fondą) ir naujas IDIF mokestis:

 Sodros įmokos : VSD + PSD + GF + IDIF

Nuo liepos mėnesio sumažėjo PSD, kuris sudaro 22,3 proc., tačiau padidėjo nedarbo socialinio draudimo įmokos, kurių dydis priklauso nuo darbo sutarties tipo: neterminuotų sutarčių tarifas yra 1,6 proc., o terminuotų sutarčių – 3,2 proc.

Atsirado naujos įmokos į IDIF, jos sudaro 0,5 proc. darbo užmokesčio. Šios įmokos mokamos tik nuo darbo užmokesčio. Nuo kitų pajamų – autorinių atlyginimų, individualios veiklos pajamų, pajamų iš individualių įmonių ar mažųjų bendrijų – IDIF įmokų mokėti nereikia.

Pagal naują Darbo kodeksą, iš darbo atleidus darbuotoją darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, atsižvelgiant į jo nepertraukiamą stažą toje įmonėje, papildomai šiam darbuotojui Sodra sumoka IDIF išmoką.  Ji priklauso nuo stažo įmonėje, atitinkamai atidirbus 5, 10 ar 20 metų bus mokama 1, 2 ar 3 VDU išmoka.

Taigi sumažėjus įmokoms pensijų socialiniam draudimui, išaugus nedarbo socialinio draudimo įmokoms ir atsiradus naujoms įmokoms į IDIF, bendras įmokų Sodrai tarifas už darbuotojus dirbančius pagal neterminuotas sutartis nesikeis, tačiau už darbuotojus, dirbančius pagal terminuotas darbo sutartis, tarifas išaugs 1,6 proc.

Visos įmokos, įskaitant ir naują IDIF įmoką, bus deklaruojamos bendrai ir mokamos Sodrai tuo pačiu įmokos kodu – 252.