Reta kuri įmonė savo veikloje nenaudoja automobilio – ar tai būtų įmonės automobilis, nuomotas ar panaudos būdu naudojamas darbuotojo automobilis.

Tačiau dažnu atveju visi šie automobilių naudojimo būdai yra rizikingi mokestiniu atžvilgiu. Pagal nuo 2010 metų galiojančią tvarką, darbuotojui leidus naudotis įmonės automobiliu ne darbo metu, nauda, kurią jis gauna yra laikoma pajamomis natūra ir apmokestinama kaip darbo užmokestis, o sunaudotų degalų PVM yra grąžinamas valstybei.

Kita dažna rizikinga situacija – automobilio nuoma iš darbuotojo. Šiuo atveju įrodyti, kad automobilio nuoma iš darbuotojo yra ekonomiškai naudinga įmonei ir tai nėra papildomas darbo užmokestis, gana sudėtinga. Automobilio panauda dažniausiai pripažįstama ir apmokestinama kaip darbo užmokestis.

Nesvarbu, ar automobilis yra nupirktas, perkamas lizingo būdu, nuomojamas iš darbuotojo ar juo naudojamasi panaudos būdu, visais atvejais bus skaičiuojamas papildomas darbo užmokestis (pajamos natūra), tik skirsis jų dydis ir apskaičiavimo būdas.

Vadovo automobilis

Įmonės vadovo automobilis dažnai yra jo atlyginimo paketo dalis. Juo vadovas naudojasi nekontroliuojamas, nepildo kelionės lapų, kurą perka ne tik darbo metu, važinėja ir darbo, ir asmeniniais reikalais.

Tokiu atveju vadovo nauda, gauta automobilį naudojant asmeniniais tikslais, bus pripažinta pajamomis natūra. Jei įmonei pavyks įrodyti, kad automobilis daugiausia buvo naudojamas darbo tikslais ir kartais asmeniniais tikslais, teks skaičiuoti 0,75 proc. nuo automobilio vertės pajamas natūra ir jas apmokestinti kaip darbo užmokestį. Jei nepavyks surinkti įrodymų, kad vadovas automobilį naudojo ne tik atvažiuoti iki darbo vietos, mokesčiai bus gerokai didesni.

Pavyzdžiui, jei automobilio rinkos vertė yra 30.000 eurų, kas mėnesį bus skaičiuojamos 0,75 proc. pajamos natūra nuo automobilio vertės (225 Eur), nuo šios sumos bus priskaičiuotas 15% GPM ir 40% Sodra (124 Eur). Kasmet vadovo automobilis įmonei kainuos apie 1.500 Eur, o per penkerius metus – 7.500 Eur.

VMI surinkti įrodymus, kad automobilis buvo naudojamas tik asmeniniais tikslais nėra sudėtinga. Užtenka nustatyti, kad vadovo funkcijoms atlikti automobilis nėra būtinas, patikrinti, ar kuras buvo pilamas po darbo valandų, savaitgaliais ar atostogų metu, paprašyti pateikti kelionės lapus ar kitus tai įrodančius dokumentus.  

Įmonės automobilis darbuotojui

VMI patikrinimų metu laikosi pozicijos, kad įmonė turi pagrįsti, jog darbuotojo tarnybinis automobilis buvo naudojamas tik verslo tikslais.

Toks naudojimo būdas yra tikrai realus ir tam įrodyti pakanka šių įrodymų: įmonė turi automobilių naudojimo tvarką, darbuotojo funkcijoms atlikti būtinas automobilis, yra nustatyti kuro limitai, kelionės lapai pildomi tvarkingai, nurodomi realūs maršrutai ir kuro sunaudojimo normatyvai, kuras nėra pilamas po darbo, savaitgaliais ar atostogų metu, ne darbo metu automobilis yra laikomas aikštelėje prie įmonės, automobilių naudojimo laikas ir kuro pirkimo laikas atitinka darbuotojo darbo laiką.

Tačiau realybėje daugumos šių įrodymų įmonė pateikti negali, todėl VMI nesudėtinga ginčyti, kad automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais.

Kiek kainuoja įmonei toks automobilis? Pavyzdžiui, jei automobilio rinkos vertė yra 20.000 Eur, nuo šios vertės kas mėnesį bus skaičiuojamos pajamos natūra, taikant 0,75 koeficientą (150 Eur) ir  bus priskaičiuoti mokesčiai taikomi darbo užmokesčiui – 15% GPM ir apie 40% Sodra. Taigi kas mėnesį įmonė turės papildomai mokėti 83 Eur, per metus tai bus – apie 1.000 Eur, o per penkerius – apie 5.000 Eur. Taip pat dar reikia įvertinti ir degalų PVM, kurio įmonė nebegalės atskaityti.

Automobilio nuoma iš darbuotojo

Automobilio nuomą iš įmonės darbuotojo VMI vertina labai vienareikšmiškai – tai papildomas darbo užmokestis, kuris mokamas siekiant išvengti didelio darbo užmokesčio apmokestinimo. VMI tokius sandorius gana gerai perpranta ir yra pasiruošusi rasti neginčijamų įrodymų, kad pagrįstų savo išankstinę nuostatą.

Pirmiausia jie domisi, ar tikrai darbuotojo automobilio nuoma yra būtina įmonės pajamoms uždirbti. Prašo pateikti įrodymus, kad šis automobilis buvo naudojamas įmonės tikslais, analizuoja kelionės lapus ir kelia klausimą, ar nebuvo logiškiau įmonei pačiai įsigyti automobilį arba apmokėti taksi paslaugas.

Analizuojant tokius sandorius yra atidžiai peržiūrimas ir darbuotojo atlyginimas, jis lyginamas su vidutiniu rinkos atlyginimu, nagrinėjamas atlyginimo pokytis sutarties galiojimo metu ir jau nutraukus automobilio nuomos sutartį.

Automobilio nuoma iš darbuotojo yra labiausiai rizikingas ir daugiausia kainuojantis sandoris. Pavyzdžiui, jei darbuotojo automobilio nuomos kaina yra 500 Eur/mėn. o nustatytas degalų limitas – 200 Eur, tai tuo atveju, jei įmonė negali įrodyti, kad šis sandoris yra ekonomiškai pagrįstas, visos nuomos pajamos bus pripažintos darbo užmokesčiu ir nuo jo priskaičiuoti Sodros mokesčiai (200 Eur). Visi sunaudoti degalai bus pripažinti pajamomis natūra, apmokestinti GPM ir Sodros įmokomis (110 Eur), o degalų pirkimo PVM grąžintas valstybei (35 Eur). Taigi per mėnesį toks sandoris įmonei papildomai kainuos apie 350 Eur, per metus – maždaug 4.200 Eur, o per penkerius – apie 21.000 Eur.  

Darbuotojo automobilio panauda

Automobilio panauda – tai nemokamas įmonės darbuotojo asmeninio automobilio naudojimas įmonėje. Dažnai ši sandorio forma yra pasirenkama siekiant kompensuoti darbuotojo važiavimo į darbo vietą išlaidas.

Kaip ir automobilio nuomos atveju, taip ir panaudos atveju, VMI išankstinė pozicija yra ta, kad visos šio su šiuo automobiliu susijusios kuro sąnaudos – tai papildomas darbo užmokestis.

VMI prašo pateikti kelionės lapus, tokio automobilio naudojimo tvarką, apmokėtus kuro čekius, taip siekdama surinkti įrodymus, kad automobilis nebuvo naudojamas darbo reikalais.

Pavyzdžiui, jei pagal panaudos sutartį naudojamam automobiliui buvo kompensuota 50 Eur kas mėnesį kuro išlaidoms, visos jos yra pripažįstamos pajamomis natūra ir apmokestinamos GPM ir Sodra (28 Eur), o kuro pirkimo PVM neatskaitomas (9 Eur). Taigi per mėnesį įmonei panauda papildomai kainuoja 37 Eur, per metus – 444 Eur, o per penkerius metus – 2.220 Eur.

 

Apibendrinus anksčiau aptartus atvejus matyti, kad bet kokia netinkama automobilio naudojimo forma įmonėje įtakoja mokestines pasėkmes. Per metus automobilis vadovui kainuoja apie 1.000 Eur, įmonės automobilis darbuotojui - apie 1.500 Eur,  automobilio nuoma iš darbuotojo - apie 4.200 Eur, o darbuotojo automobilio panauda - apie 500 Eur. 

Per pastaruosius metus VMI įdiegus naujas informacijos rinkimo ir apdorojimo sistemas, taip pat pradėjus naudoti naujus informacijos rinkimo ir analizės įrankius, VMI inspektoriams surinkti įrodymus, kad įmonės automobiliai naudojami ir asmeniniais darbuotojų tikslais, tapo gana paprasta.

Remiantis mokesčių konsultantų patirtimi, galima tvirtinti, kad beveik visi mokestiniai patikrinimai ir ginčai baigiasi VMI naudai. Kai kuriais atvejais buvo priskaičiuota nuo kelių iki keliasdešimt tūkstančių eurų papildomų mokesčių per metus. Taigi automobilio kaip darbuotojo skatinimo, ar dalies darbo užmokesčio mokėjimo priemonės naudojimas, yra netinkamas mokesčių optimizavimo įrankis.