2019 m. sausio 1 dieną pradeda galioti mokesčių reformos metu priimti įstatymai. Keičiasi darbo užmokesčio skaičiavimas, mokesčių tarifai, įsigalioja pusmečio mokesčių amnestija ir kiti pakeitimai.

Dėl šios reformos reikia pakeisti visas darbo sutartis, pritaikyti apskaitos sistemas ir iš naujo visiems išmokti taikyti naują darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką. Kaip praktiškai pasiruošti reformai skaitykite: Paskutiniai 2018 metų darbai.

Minimali mėnesinė alga (MMA)

MMA nuo 2019 m. sausio 1 dienos didėja iki 555 Eur, o minimalus valandinis atlygis (MVA) – iki 3,39 Eur. MMA 2019 metais ne tik padidintas, tačiau ir indeksuotas pritaikius 1,289 koeficientą.

Darbo užmokesčio perskaičiavimas

Kadangi darbuotojo ir įmonės mokesčiai yra konsoliduojami ir Sodros įmokos perkeliamos darbuotojui, visų darbuotojų darbo užmokesčiai turi būti indeksuojami, t. y. padidinami 1,289 koeficientu. Dabartinį atlyginimą padauginę iš šio koeficiento gausime atlyginimą „ant popieriaus“, kuris galios nuo 2019 m. sausio 1 dienos.

Indeksuoti reikia ir premijas, bei kitas su darbo užmokesčiu susijusias išmokas, kurios nurodytos Darbo kodekse.

Sodros įmokos

Sodros įmokos nuo 2019 metų yra perkeliamos darbuotojui, jos sudaro 19,5%, o darbdavio įmokos - 1,47%. Palyginimui pateikiame 2018 ir 2019 metų mokesčius:

2019 mokesciai.JPG

Taigi, jeigu darbuotojo atlyginimas darbo sutartyje 2018 metais buvo 1000 Eur, jis nekaupė pensijai ir netaikė NPD, jo gaunamas atlyginimas „į rankas“ 2019 metais šiek tiek padidės, o bendros įmonės išlaidos šiam darbuotojui liks tokios pačios:

2019 mokesciai pvz.JPG

Atlyginimą ir mokesčius, kuriuos reikės mokėti nuo 2019 metų galima pasitikrinti Finansų ministerijos sukurtoje skaičiuoklėje www.kiek.lt


Sodros išmokos

Dėl atlyginimų indeksavimo keičiasi ir Sodros ligos, motinystės (tėvystės), vaiko priežiūros, nedarbo išmokų santykinis dydis, tačiau mokamos sumos dydis lieka toks pat kaip iki šiol. 


Sodros lubos

Įsigalioja Sodros įmokų lubos, kurių iki šiol nebuvo. Šios lubos – tai atlyginimo riba, nuo kurios Sodros įmokos nebeskaičiuojamos. Jos 2019 m. taikomos pajamoms, viršijančioms 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus (apie 8.800 Eur per mėn. iki mokesčių). 2020-aisiais taikymo riba mažės iki 84 VDU per metus, 2021-aisiais – iki 60 VDU per metus.


Sodros grindys

Sodros grindys yra taikomos tiems darbuotojams, kurių atlyginimas nesiekia MMA. Kaip ir iki šiol apie papildomas Sodros įmokas tokiems darbuotojams praneša pati Sodra, tačiau nuo 2019 metų įmonės turi mokėti ne tik darbdavio Sodros dalį, kaip buvo iki šiol, tačiau ir darbuotojo Sodros mokesčius.

Nuo 2019 metų Sodros grindys nebus taikomos darbuotojams, kurių darbingumo lygis yra 0-55%. Taip pat tiems darbuotojams, kurie tą mėnesį gavo motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, bei asmenims, kuriems buvo išmokėtos neįgalumo ar senatvės pensijos.


GPM tarifai

Nuo 2019 metų keičiasi GPM tarifai, vietoj 2018 metais galiojusio 15% tarifo, bus taikomas 20% ir 27% GPM tarifai.

20% tarifas taikomas visoms pajamoms iš darbo santykių, kurios neviršija 120 VDU per metus (apie 8.800 Eur per mėnesį), nuo 2020 m. – 84 VDU (apie 6.200 Eur per mėnesį), nuo 2021 m. – 60 VDU (apie 4.400 Eur per mėnesį).

Kitoms pajamoms, kurios viršija šiuos dydžius, taikomas 27% GPM. Jei pajamos viršys nurodytą ribą, didesnis GPM tarifas bus pritaikytas, kai gyventojas pateiks metinę GPM deklaraciją.

15% GPM bus toliau taikomas ligos pašalpoms, pajamoms iš dividendų, kitoms pajamoms ne iš darbo santykių (pvz. turto pardavimo pajamos, turto nuomos pajamos, palūkanos, autoriniai atlyginimai, tantjemos, dovanos ir pan.), viršijančioms 120 VDU, išskyrus pajamoms iš individualios veiklos, bus taikomas 20%.


2019 metų NPD formulė

Nuo 2019 metų NPD skaičiavimo formulės keisis kasmet:

2019 m.  NPD = 300 – 0,15 (Darbo užmokestis – MMA)

2020 m. NPD = 400 – 0,2 (Darbo užmokestis – MMA)

2020 m. NPD = 500 – 0,23 (Darbo užmokestis – MMA)

Nuo 2019 metų MMA yra 555 Eur. NPD skaičiavimas didžiausią įtaką turės mažiausiai gaunantiems darbuotojams – jų atlyginimas „į rankas“ padidės. Darbuotojui, kurio 2019 metais gaunamos mėnesio pajamos bus 2.555 Eur ar didesnės, mėnesio NPD nebus taikomas.


GPM lengvata auklių, remonto ir statybos darbams

2019 – 2021 metais gyventojai galės pasinaudoti GPM lengvata, kurios pagrindinis tikslas – iš šešėlio ištraukti smulkias įmones ir paslaugas teikiančius gyventojus.  Ši lengvata galios sumoms, kurios sumokėtos už pastatų ar patalpų remontą, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos išlaidos, taip pat sumoms už suteiktas automobilių remonto paslaugas ir išlaidoms už nepilnamečių vaikų priežiūrą.

Mokėjimų už remontus ir vaikų priežiūrą suma negali būti didesnė kaip 2 000 Eur per metus, taigi gyventojas pasinaudojęs šia lengvata galės susigrąžinti iki 400 Eur per metus.


Pelno mokesčio lengvatos

Nuo 2019 metų mažos įmonės galės taikyti 5 proc. lengvatinį pelno mokestį, net ir tuo atveju, jei jos turi susijusių įmonių, Svarbu išlaikyti reikalavimą, kad bendras visų susijusių įmonių darbuotojų skaičius neviršytų 10, o bendros metinės pajamos - 300.000 Eur. Naujai įsikūrusios įmonės pirmaisiais metais galės taikyti 0 proc. pelno mokesčio tarifą.

Pelno nesiekiančios įmonės nuo 2019 metų netenka 0 proc. pelno mokesčio lengvatos. Bet jos, kaip ir mažos įmonės, galės taikyti 5 proc. arba 0 proc. (pirmais metais) pelno mokesčio tarifą, jeigu atitiks lengvatos kriterijus.

Dar penkeriems metams - iki 2023 m.pabaigos pratęsta pelno mokesčio lengvata kino kūrėjams, taip pat įsigaliojo sprendimas leisti įmonėms skirti didesnę paramą kinui.


Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Nuo 2019 metų liepos įmonės, kurių metinės pajamos neviršija 300.000 Eur. galės pasirinkti 3 mėnesių PVM mokestinį laikotarpį.

2019 metais periodinė spauda bus apmokestinta lengvatiniu 5 proc. PVM tarifu, o gyventojų būstų šildymui skirtos malkos - 9 proc. PVM.


Mokesčių amnestija

Nuo 2019 metų sausio iki liepos skelbiama mokesčių amnestija. Tai reiškia, kad tie mokesčių mokėtojai, kurie iki šiol nedeklaravo pajamų ir nemokėjo mokesčių, turės galimybę deklaruoti pajamas, sumokėti mokesčius ir išvengti paprastai tokiais atvejais taikomų baudų ir delspinigių, taip pat jie nebus įtraukti į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą. Mokesčių mokėtojai galės patikslinti deklaracijas už praėjusius penkerius metus – už laikotarpį nuo 2014 m. iki 2018 metų.

Apskaičiuotus mokesčius bus galimybė sumokėti per ateinančius dvejus metus. Tačiau dėl mokesčių mokėjimo termino pratęsimo reikės kreiptis su prašymu į VMI.


Nepatikimi mokesčių mokėtojai

Nuo 2019 metų VMI pradės tikrinti įmones ir gyventojus, kurie vykdo individualią veiklą. Jeigu jie neatitiks minimalių patikimumo kriterijų, bus įtraukti į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.

Įmonė, kuri pateks į šį „juodąjį sąrašą“ nebegalės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, jai bus taikoma ilgesnė mokesčių senatis. Jei įmonė yra asociacija ar VŠĮ ji neteks paramos gavėjo statuso. Visas nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašas bus skelbiamas VMI tinklapyje.


Senatis ir baudos

Mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminas trumpinamas iki einamųjų metų ir praėjusių 3 metų (anksčiau buvo 5 metų). Išimtiniais atvejais bus taikoma 5-10 metų senatis.

Nuo 2019 metų mokesčių mokėtojas už tą patį pažeidimą galės būti nubaustas tik arba administracine, arba baudžiamąja tvarka. Iki šiol pasitaikydavo atvejų, kai būdavo taikoma dviguba atsakomybė ir baudos.


Parama

2019 metais gyventojai nuo 2018 metais gautų pajamų galės daugiau paskirti sumokėto GPM - iki 2 proc. paramos gavėjams, iki 1 proc. politinėms partijoms ir iki 1 proc. profesinėms sąjungoms.


Akcizai

Didėja akcizai cigaretėms, nuo 59 Eur iki 62,25 Eur už 1000 cigarečių. Akcizas cigarams ir cigarilėms auga nuo 37 Eur iki 42 Eur už kilogramą. Akcizas alkoholiui padidintas nuo 1665 Eur iki 1832 Eur.