Kasmet keičiantis metams įsigalioja nauji įstatymai, jų pakeitimai ir nuostatos. Ateinančiais metais daugiausia pokyčių turi atnešti mokesčių reforma.

Pirmiausia dėl to, kad turėsime iš naujo išmokti skaičiuoti darbo užmokestį ir susijusius mokesčius. Įmonės vadovybė ir buhalteriai visiems darbuotojams turės paaiškinti, kas ir kaip keičiasi ir kodėl nuo kitų metų algas skaičiuosime kitaip.

Kad pasiruošimas šioms permainoms būtų sklandus, kai kuriuos darbus turime atlikti dar šiems metams nepasibaigus.

 

Informacija darbuotojams

Iki metų pabaigos rekomenduojame visus darbuotojus informuoti apie artėjančius darbo užmokesčio pasikeitimus. Būtų naudinga, jei pateikdami informaciją, detaliai paaiškintumėte kaip ir kodėl keisis jų atlyginimas darbo sutartyje (bruto).

Kad darbuotojai lengviau suprastų, kaip darbo užmokestis ir mokesčiai buvo skaičiuojami iki šiol ir kaip skaičiavimo tvarka keisis nuo 2019 metų, pateikiame pavyzdžius:

2018 ir 2019 atlyginimas.png

*Šie skaičiavimai parengti neatsižvelgiant į neapmokestinamųjų pajamų dydį bei įmokas, mokamas papildomam pensijų kaupimui.

Darbuotojus būtina informuoti, kad jų darbo užmokestis darbo sutartyje (bruto) bus padidintas dabar galiojantį dydį padauginus iš koeficiento 1,289. Dėl šio perskaičiavimo atlyginimas, kuris mokamas darbuotojui atskaičius mokesčius (neto), nebus mažesnis. Daugiau informacijos apie darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimus ir preliminaraus darbo užmokesčio skaičiuoklę galima rasti puslapyje www.kiek.lt

 

Darbo sutarčių keitimas

Naujai priimtas VSDĮ pakeitimo įstatymas nustatė reikalavimą įmonėms iki įstatymo įsigaliojimo 2019 m. sausio 1 d., pakeisti darbuotojų darbo sutartis ir perskaičiuoti darbuotojų bruto darbo užmokestį jį didinant 1,289 karto. Tai turi būti padaryta be išankstinio darbuotojo sutikimo.

Darbdavys sutartį gali pakeisti vienašališkai arba kartu su darbuotoju pasirašyti sutarties pakeitimą. Pirmuoju atveju darbdavys pasirašęs sutarties keitimo dokumentą, apie pakeitimą turi informuoti darbuotoją įmonėje sutartu būdu. Dažniausiai užtenka išsiųsti elektroninius laiškus kiekvienam darbuotojui ar pateikti pasirašyto pakeitimo kopiją. Nepamirškite, kad darbo užmokesčio dydis yra konfidenciali informacija, todėl ji neturėtų būti skelbiama viešai.

Perskaičiuotas darbo užmokestis, kuris mokamas darbuotojui į rankas (neto), negali būti mažesnis, nei jis buvo iki pakeitimo. Dažnu atveju perskaičiuoti atlyginimai bus šiek tiek didesni. Perskaičiuotą atlyginimą rekomenduojama apvalinti į didesniąją pusę darbuotojo naudai. Darbo sutarties keitimo pavyzdys atsisiuntimui.

Darbo sutarties keisti nereikia, jei joje nėra nurodytas konkretus dydis. Pavyzdžiui, sutartyje įrašyta, kad darbuotojui mokama minimalioji mėnesinė alga (MMA). Kadangi Vyriausybė patvirtino MMA dydį, kuris įsigalioja nuo 2019 metų, papildomai tokios sutarties keisti nebereikia. Ta pati taisyklė galioja ir sutartims, kuriose nurodytas minimalus valandinis atlygis.

 

Kitų vidaus dokumentų keitimas

Įmonės vadovybė ar personalo skyrius turi peržiūrėti ir pakeisti mokėjimo už darbą ir premijų skyrimo taisykles, vadovo įsakymus, mokėjimo už darbo sistemą ir kitus su darbo užmokesčio skaičiavimu susijusius vidaus dokumentus.

 

Mokėjimai gruodžio mėnesį

Kadangi keičiasi mokesčių apskaičiavimas, mokėjimus už gruodžio mėnesio darbą, atostogas ar premijas geriausia būtų atlikti dar 2018 metais. Tokiems mokėjimams dar būtų taikoma 2018 metais galiojanti tvarka ir išvengtume painiavos dėl NPD taikymo, skirtingų GPM tarifų ir kitų skaičiavimų pakeitimų.

Jei leidžia galimybės, gruodžio mėnesio atlyginimus rekomenduojame suskaičiuoti ir išmokėti 2018 metais. Tuo atveju, jei darbuotojas atostogaus gruodžio – sausio mėnesiais, atostogų prašymus reiktų rašyti atskirai gruodžio mėnesio laikotarpiui ir sausio mėnesio laikotarpiui, nurodant, kad sausio mėnesio atostoginiai būtų išmokami kartu su sausio mėnesio atlyginimu.

Gruodžio mėnesio atostoginius išmokėjus prieš atostogas gruodį dar būtų taikomas 2018 metų apmokestinimas, o sausio mėnesio atostoginiai  būtų priskaičiuojami prie 2019 metų pirmojo atlyginimo taikant naujas taisykles.

 

Metinių premijų mokėjimas

Metinės premijos gali būti skiriamos vadovo sprendimu iš darbo užmokesčio fondo arba akcininkų sprendimu iš grynojo pelno.

Pirmuoju atveju, jei premijas įmonės vadovas paskyrė 2018 metais ir įmonė jas išmokėjo 2018 metais, joms bus taikomos 2018 metais galiojančios apmokestinimo taisyklės ir tarifai. Jei premijos buvo paskirtos 2018 metais, tačiau išmokėtos 2019 metais, joms bus taikomi 2018 metų Sodros tarifai ir, pritaikius išimtį, 15 proc. GPM. Jei premijos paskirtos ir išmokėtos 2019 metais – bus taikomi nauji 2019 metų mokesčių tarifai.

Antruoju atveju, kai premijas skiria akcininkai iš grynojo pelno, jų dydžiai yra nustatomi akcininkų susirinkimo metu. Kadangi susirinkimas vyksta pasibaigus finansiniams metams, skaičiuojant premijas bus taikomos 2019 metų taisyklės.

 

Apskaitos sistemų paruošimas

Iki metų pabaigos už apskaitos sistemą atsakingas darbuotojas turėtų susisiekti su sistemą prižiūrinčiu specialistu ir sutarti dėl sistemos atnaujinimo ir pritaikymo darbų. Pakeitimai sistemoje turėtų būti padaryti, kai visi skaičiavimai susiję su 2018 metais bus atlikti. Sistemoje turės būti pakeisti darbuotojo ir įmonės Sodros tarifai, įvesti 15 ir 20 proc. GPM tarifai, pakeista NPD formulė ir NPD dydžiai, padaryti 2019 metų VDU apskaičiavimo pakeitimai, kai įtraukiamos 2018 metų darbo užmokesčio sumos.

 

Jei visus šiuos darbus jau atlikote, galite ramiai laukti Naujųjų Metų ir rinkti kalėdines dovanas darbuotojams ir įmonės klientams. Bet prieš pirkdami sužinokite, kaip apmokestinamos dovanos ir renginiai jūsų darbuotojams ir klientams.