Biudžetas – tai įmonės tikslas išreikštas skaičiais, apimantis visas įmonės veiklos sritis. Jis sudaromas tam tikram laikui, dažniausiai ateinantiems metams. Metiniai biudžetai gali būti padalinti į trumpesnių periodų biudžetus, pavyzdžiui ketvirčio ar mėnesio.

Kokia biudžeto nauda?

Kol įmonės biudžeto neturi ir nenaudoja, joms dažniausiai atrodo, kad tai yra nereikalinga ir sudėtinga dar viena finansinių skaičių pilna lentelė. Tačiau biudžetas yra didelę naudą teikiantis finansinis įrankis. Kaip sakoma „kaip gali pataikyti į taikinį, jei taikinio nematai arba išvis jo neturi“?

Taigi keletas biudžeto privalumų:

·         Biudžetas padeda ilgalaikį strateginį įmonės planą paversti į trumpalaikį ir detalių metinį planą.

·         Jis padeda koordinuoti visos įmonės veiklą siekiant bendro strateginio tikslo.

·         Biudžetas yra aiški įmonės tikslų komunikavimo priemonė įmonės vadovams ir darbuotojams, atsakingiems už tų tikslų įgyvendinimą.

·         Jis yra motyvavimo priemonė ir įrankis nustatant darbų tikslus vadovams ir motyvuojant juos mokant atlygį už pasiektus rezultatus.

·         Biudžetas nustato ir padeda kontroliuoti įmonės išlaidų ribas. Pirkimai gali būti atliekami, jeigu jie buvo įtraukti į biudžetą ir neviršija nustatytų ribų.

·        Biudžetas yra faktinių veiklos rodiklių palyginimo pagrindas ir išlaidų kontrolės įrankis. Lyginant faktinius veiklos rezultatus su biudžetu ir apskaičiuojant jų nuokrypius yra identifikuojamos probleminės įmonės veiklos sritys.

Biudžeto sandara

Visos įmonės biudžetas yra sudaromas iš mažesnių, dažniausiai funkcinių biudžetų. Funkciniai biudžetai rengiami atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį. Pavyzdžiui, gamybinės įmonės biudžetas bus sudarytas iš kelių funkcinių biudžetų – pardavimų, gamybos, medžiagų pirkimo, darbo sąnaudų, administracinio padalinio išlaidų biudžetų. Juos visus sujungus į vieną, gaunamas bendras įmonės biudžetas.

Biudžetas yra planuojamas remiantis pagrindiniu biudžeto veiksniu – dažniausiai tai yra planuojama pardavimų apimtis. Kartais pagrindinis veiksnys gali būti ne pardavimų dydis, o pavyzdžiui riboti įmonės ištekliai (darbo valandų skaičius, medžiagos ar pan.)

Biudžetą dažniausiai sudaro trys pagrindinės ataskaitos: balansas, pelno nuostolio ataskaita bei pinigų srautų ataskaita.

Informacija reikalinga rengiant biudžetą

Sudarant metinį įmonės biudžetą daugiausia yra naudojami istoriniai įmonės veiklos rodikliai, kurie atsispindi įmonės valdymo ataskaitose. Einamųjų metų rezultatai yra pradinis taškas, nuo kurio pradedamas planuoti kitų metų biudžetas. Sudarant biudžetą labai svarbų vaidmenį atlieka įmonės vadovai, kurie turi pakankamai patirties ir aktualią rinkos informaciją, padedančią tiksliau prognozuoti būsimus pardavimus ar konkurentų veiksmus.

Taip pat svarbu įvertinti ir išorinę informaciją, ypatingai konkurentų ir rinkos tyrimų duomenis, prognozuojamą bendrą ekonomikos situaciją, rinkos tendencijas, naujų gaminių ar technologijų grėsmes ir panašius faktorius.  

<Bus daugiau..>