Per pastaruosius kelerius metus įmonių ir VMI santykiai keitėsi, jei anksčiau mokesčių administratorius buvo linkęs labiau konsultuoti, įspėti ir derėtis, tai laikui bėgant VMI pozicija griežtėjo.

Pastaraisiais metais VMI, siekdama surinkti didesnes mokesčių sumas į biudžetą, pradėjus mokestinį patikrinimą ir įtarus, kad galimai ne visi mokesčiai buvo sumokėti, ėmė drąsiai taikyti laikinas apsaugos priemones – areštuoti įmonės turtą ir apriboti įmonės veiklą dar nepasibaigus mokestinio ginčo procesui.  

Mokestiniai tyrimai

Mokestinio tyrimo pobūdis taip pat keičiasi. Jei anksčiau mokestiniai tyrimai būdavo gana siauri ir konkretūs, tai šiuo metu atliekami tyrimai jo eigoje yra praplečiami ir imamasi tikrinti keletą VMI dominančių sričių. Pavyzdžiui, jei mokestinis patikrinimas buvo vykdomas siekiant nustatyti PVM neatitikimus, jo eigoje inspektoriai gali imti tikrinti pelno mokestį, GPM ar susijusių asmenų kainodarą.

Su padidėjusia mokestinio tyrimo apimtimi susijusi dar viena pastaraisiais metais ryškėjanti problema – tai mokestinių tyrimų vilkinimas. Tai ypatingai dažnas atvejis, kuomet įmonė eksportuotoja, siekianti susigrąžinti PVM, sulaukia VMI patikrinimo. Patikrinimas, kaip taisyklė, užtrunka ilgiau nei planuota, taip nukeliant patikrinimo pabaigą ir PVM grąžinimą įmonei.

Mokesčių atidėjimas

Anksčiau nustačius mokestinę nepriemoką, buvo galimybė susitarti su VMI dėl šių sumų mokėjimo atidėjimo suderintu grafiku. Šiuo metu susitarti dėl mokėjimo paskirstymo laike įmonėms sekasi sunkiai, VMI nenori leistis į derybas ir siekia priskaičiuotas sumas gauti iš karto.

Atsakomybė už nesąžiningą partnerį

VMI aktyviai ėmėsi mokestinių patikrinimų, kurių modelis remiasi „neapdairu ir nerūpestinga“ sąvokomis. Tai tokia situacija, kai nesąžiningo verslo partnerio nesumokėti mokesčiai yra išieškomi iš įmonės, kuri dalyvavo verslo sandoriuose su sukčiaujančia įmone.

Pavyzdžiui, jei įsigijote prekių iš tiekėjo, kuris nesumokėjo pardavimų PVM, yra didelė tikimybė, jog VMI šiuos mokesčius išieškos iš jūsų, motyvuodama tuo, kad jūs žinojote apie sukčiavimą arba buvote neapdairus ir nerūpestingas dalyvaudamas tokiuose abejotinuose sandoriuose.

Mokesčių planavimas

Pastaraisiais metais VMI intensyviai kovoja su neteisėtu mokesčių planavimu, teigdama, kad bet koks mokesčių planavimas yra jų vengimas. Mokesčių planavimą VMI vertina labai vienpusiškai ir į bet kokią lengvatą ar mokestinį sprendimą, kuris neprieštarauja įstatymams, tačiau yra mokestiniu požiūriu naudingas įmonei, bet ne valstybei, žiūri griežtai ir traktuoja kaip siekį sumažinti ar išvengti mokesčių.

Dažnu atveju tokios situacijos yra ginčijamos ir jos vadinamos teisėtomis, tačiau neteisingomis mokesčių požiūriu. Dažnai VMI ginčija įmonių pritaikytas investicinio projekto ar mokslinio tyrimo lengvatas, holdingų veiklos pagrįstumą, įmonės grupės tarpusavio sandorius ir kitas situacijas.

Naujos technologijos

VMI ima taikyti naujus būdus ir technologijas siekdama efektyviau atlikti savo funkcijas. Jei anksčiau pagrindiniai jos darbo procesai apimdavo įmonių tyrimus ir patikrinimus, šiuo metu vis didesnę įtaką pradeda daryti išmanioji mokesčių administravimo sistema, kuri realiuoju laiku leidžia be papildomo VMI personalo įsikišimo rinkti, apdoroti ir analizuoti mokesčių mokėtojų veiklą.  

Gera žinia ta, kad visi šie VMI veiksmai skatina nesąžiningai veikiančių įmonių veiklos apsunkinimą ir jų konkurencingumo praradimą. Mažinant šešėlį sąžiningo verslo atstovams didėja galimybės stiprinti savo pozicijas rinkoje ir pildyti valstybės biudžetą.

Įdiegus naują išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS) ir įgyvendinus kitus nutarimus, VMI beveik realiu laiku gauna didžiulį kiekį duomenų apie Lietuvos mokesčių mokėtojų operacijas:

  1. Visų PVM mokėtojų gautos ir išrašytos sąskaitos sistemoje i.SAF.
  2. Apskaitos duomenys standartiniame formate (Audito failas), kurį pareikalavus privaloma pateikti VMI. Kol kas šis reikalavimas taikomas tik didelėms įmonėms, tačiau ilgainiui jis taps privalomas visoms įmonėms.
  3. Banko sąskaitų duomenys. VMI šiais metais gauna duomenis apie banko sąskaitos likutį, tačiau nuo kitų metų ji gaus visų banko sąskaitų apyvartas.

VMI neatlikdama ilgai trunkančių ir sudėtingų mokestinių patikrinimų, nuotoliniu būdu ir beveik realiuoju laiku gauna didžiulį kiekį duomenų. Šiuos duomenis tinkamai apdorojus ir susisteminus nesudėtingai identifikuojami galimi mokestiniai nusižengimai, neatitikimai ar tiesiog klaidos.

Kryžminiai sutikrinimai

Kas mėnesį, kai mokesčių mokėtojai i.SAF sistemoje pateikia išrašytų ir gautų sąskaitų registrus, VMI sistema atlieka kryžminį sutikrinimą. Tai reiškia, kad tikrinama, ar pardavėjo pateikti duomenys apie pardavimą atitinka pirkėjo pateiktus duomenis apie tą pačią operaciją.

Sutikrinamos visos PVM sąskaitos faktūros detalės – data, serija, numeris, PVM kodai ir sumos. Atradus nors ir menkiausią neatitikimą, pavyzdžiui, skiriasi sąskaitos serijos ir numerio formatas, abu operacijos dalyviai – pardavėjas ir pirkėjas – gauna pranešimą apie atrastus neatitikimus. Jei viena iš šalių sąskaitos į savo registrus neįtraukė, apie tai VMI sistema taip pat informuoja. Taigi jei, jūsų įmonei buvo išrašyta sąskaita, tačiau ji nebuvo apskaityta jūsų buhalterijoje, jau po mėnesio apie tai jums praneš išmanioji VMI sistema.

Vienas iš akivaizdžių neatitikimų, kurie iškart išaiškės po kryžminio sutikrinimo, tai mažesni nei realūs pardavėjo deklaruoti pardavimai. Kadangi VMI gauna duomenis iš pirkėjų, viską susumavus taps akivaizdu, kad pardavėjas suklydo deklaruodamas savo pardavimus arba blogiausiu atveju siekia nuslėpti dalį pardavimų ir susimažinti mokėtino PVM sumą.

Kitas galimas neatitikimas iš pirkimų pusės, kai įmonė savo reikmėms nieko nepirko, tačiau jos vardu buvo išrašyta sąskaita ir deklaruota i.SAF sistemoje. Šiuo atveju gali būti, jog pasinaudojus įmonės turima nuolaida toje parduotuvėje, darbuotojas įsigijo asmeniniam naudojimui skirtą daiktą ir paprašė sąskaitą išrašyti įmonės vardu. Šiuo atveju tokie asmeniniai pirkimai pasinaudojus įmonės vardu gali būti traktuojami kaip pajamos natūra ir papildomai apmokestinti kaip darbo užmokestis.

Pradėjus diegti išmanias sistemas VMI tampa vis labiau profesionali, ji turi galimybę gauti ir apdoroti didžiulius duomenų kiekius. Patikrinimai pradedama vykdyti jau turint nemažai pirminės informacijos, surinktos stebėjimo metu. Gerai tai, kad naujos technologijos žlugdo nesąžiningas įmones ir skatina verslo skaidrumą, tačiau iš kitos pusės griežtėjanti VMI pozicija, patikrinimų vilkinimas ir nenoras derėtis blogina sąžiningo verslo aplinką.